Serwis archiwalny

Jarosława Kaczyńskiego poparli

Poprzyj i Ty

Zielonogórski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Zielonogórskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


20 czerwca 2010 r. dokonywać będziemy wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . Nasze myśli o tym dniu i troska o dobry dla Polski wybór Prezydenta towarzyszą nam o dnia 10 kwietnia b.r. – dnia tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której wraz z 95 towarzyszącymi osobami zginął Prezydent Lech Kaczyński.

Przeżywanie tej śmierci we wspólnocie narodowej uświadomiło nam na nowo wielkość urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej i naszą wielką odpowiedzialność za wybór , którego 20 czerwca 2010 r. dokonamy.
W tym wyborze chodzi o Polskę - o przyszłość naszą , naszych dzieci i wnuków, chodzi o przyszłość i miejsce Polski w jednoczącej się Europie i świecie.

Po 20 latach od odzyskania niepodległości pragniemy Polski silnej, nowoczesnej, ale związanej ze swoją historię i kulturą , opartą na wartościach chrześcijańskich.

Pragniemy Polski rozumiejącej, ze fundamentem pomyślnego rozwoju narodowego jest liczna i silna i że wspieranie rodziny jest obowiązkiem państwa.

Pragniemy, by Polska – nasze państwo – ochraniała prawo każdego człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, by przez politykę i prawne rozwiązania stwarzała każdemu swojemu obywatelowi możliwość wykształcenia , pracy i niezbędnego zabezpieczenia socjalnego.

Chcemy by Polska stawała się kreatywnym członkiem wspólnoty europejskiej i by działała w tej wspólnocie na rzecz dobra wspólnego i by w tej działalności respektując zasadę solidarności wykazywała troskę o dobro Polski i jej niezbywalne prawo do zachowania tożsamości narodowej i wynikającej z niej kultury.

Pragniemy też, by Polska przez swoje działania i członkostwo w Unii Europejskiej przypominała, że wspólnota europejska odrywając się od swoich chrześcijańskich korzeni wspólnej Europy narodów nie zbuduje.

Mając taką wizję Polski, jej rozwoju i obecności we współczesnej Europie i świecie wyrażamy poparcie dla kandydatury Pana Jarosława Kaczyńskiego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przekonaniu, że taka wizja Polski realizowana będzie w pełnieniu niego misji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zielona Góra, dnia 2 czerwca 2010 r.

Zielonogórski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1. Walerian Piotrowski - adwokat/senator I i II kadencji/honorowy obywatel miasta Z.G i woj. lubuskiego / nagrodzony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
2. prof. zw. dr hab. Kazimierz Jodkowski
3. prof. zw. dr hab. inż. - Andrzej Bydałek
4. prof. dr hab. inż Roman Stryjski
5. dr.hab. Jacek Kurzępa - prof. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
6. dr hab. inż., Jakub Marcinowski - prof. UZ/dziekan budownictwa UZ
7. dr hab.inż. Zygmunt Lipnicki
8. dr inż. Andrzej Chrzanowski – inż. budownictwa drogowego
9. Bożena Ronowicz - mgr biologii/prezydent Zielonej Góry w latach 2002–2006/radna
10. Mirosław Kuleba - dziennikarz, literat, winiarz
11. Andrzej Łukomski – prawnik
12. Maciej Jankowski - wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność"
13. Anna Drobek – adwokat
14. Janusz Piotrowski - radca prawny
15. Eleonora Szymkowiak - radna Rady Miasta Zielona Góra
16. Grażyna Jaskólska - mgr chemii/radna
17. Marek Budniak - dyr. Zespołu Szkół Katolickich
18. Krzysztof Król - lekarz medycyny
19. Ryszard Kozal - inż. chemii
20. Wojciech Kasprzak - mgr inż. inżynierii lądowej
21. Małgorzata Stańczyk - lekarz
22. Stanisława Biłasz-Wójtowicz - lekarz okulista
23. Romana Klimas - mgr inż. włókiennictwa
24. Jacek Cichy - lekarz chirurgii szczękowej
25. Krystyna Wysocka - pielęgniarka
26. Agnieszka Kamys - pielęgniarka
27. Małgorzata Zawiślak - vice przewodnicząca NSZZ „Solidarność"
28. Stanisław Jaskólski - mgr inż. mechanik
29. Grażyna Barańska - mgr inż. inżynierii sanitarnej
30. Grażyna Konieczna - nauczyciel j. polskiego/mgr filologii polskiej
31. Hubert Puk - historyk
32. Magdalena Napierała - pedagog
33. Zenon Paszek - przedsiębiorca
34. Irena Piskunowicz - ekonomista
35. Mieczysław Kondratowicz - mgr inż. geodezji
36. Roman Zawiślak - ekonomista
37. Renata Grzybowska-Cicha - ortodonta
38. Jan Wysocki - mgr inż. rolnictwa
39. Ewa Majcherek - bibliotekarz
40. Krzysztof Majcherek - mgr inż. rybactwa morskiego
41. Remigiusz Rafał Wobalis - student medycyny
42. Monika Woźniak - pedagog
43. Zygmunt Sawaściuk - mgr inż. mechanik
44. Elżbieta Iwaniec – pedagog
45. Lesław Zub - geograf
46. Gerard Trybus - teolog
47. Małgorzata Świętek - historyk
48. Sławomira Konieczna - pedagog
49. Bolesław Walicki - mgr ochrony środowiska
50. Janina Rujna - matematyk
51. Leokadia Nowak – muzykolog
52. Elżbieta Grudzińska - historyk
53. Anna Danowska - studentka politologii
54. Krzysztof Danowski - student budownictwa
55. Adam Myśków - student animacji kultury
56. Natalia Bieniek - studentka filologii polskiej
57. Marzenna Reniger-Orecka
58. Iwona Jodkowska
59. Zbigniew Roman
61. Jolanta Trybus
62. Helena Halijasz - technolog żywienia
63. Urszula Cantemir
64. Cecylia Kuntelewicz
65. Maria Łepak
66. Daniela Szustak
67. Ryszard Szustak
68. Maria Plewc
69. Janina Szymaniuk
70. Teresa Pappelbaum
71. Katarzyna Wiktor
72. Mirosław Tokarski
73. Janina Lutowska
74. Wacława Zapotoczna
75. Emilia Wypychowska
76. Alicja Nikomiuk
77. Barbara Jakubaszek
78. Elżbieta Drewka-Doberstein
79. Maria Grzybowska
80. Andrzej Wojnakowski
81. Magdalena Świtalska
82. Joanna Jagielik
83. Czesław Laska
84. Teresa Budzisz
85. Jacek Budzisz
86. Zofia Całczyńska
87. Jan Stanisławczyk
88. Teresa Wobalis
89. Agnieszka Muszyńska
90. Wiesława Wodzińska
91. Ewa Czajkowska
92. Anna Wochna
Przynieś babci dowód
Solidarni z potrzebującymi pomocy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony