Serwis archiwalny

Jarosława Kaczyńskiego poparli

Poprzyj i Ty

Szczeciński Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

97 osób znalazło się w Szczecińskim Społecznym Komitecie Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. W jego sład weszli m.in. przedsiębiorcy, ekonomiści, prawnicy, samorządowcy i działacze społeczni. Inauguracja komitetu odbyła się w Szczecinie.

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Szczecińskiego Społecznego Komitetu Poparcia
kandydata na Prezydenta RP
Jarosława Kaczyńskiego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego

Stajemy przed Wami, by wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach dotyczących życia publicznego, życia całego narodu.

Łączy nas nasze Państwo – Rzeczpospolita, Wolna Polska będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Łączy nas troska o wspólne dobro i przyszłość naszej ojczyzny.

Powołujemy Szczeciński Społeczny Komitet Poparcia Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego. Jesteśmy przekonani, że wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce i możliwość rozwoju, a w życiu publicznym zapanuje atmosfera prawdy i szczerej troski o dobro wspólne. Polski będącej równoprawnym partnerem dla wiodących państw Europy i Świata.

Apelujemy do wszystkich Szczecinian i mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, którym taka wizja Polski jest bliska o wsparcie kandydatury Jarosława Kaczyńskiego. Zapraszamy do wspólnej pracy na rzecz naszego kandydata, do uczestnictwa w Szczecińskim Społecznym Komitecie Poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

Szczecin 26.05.2010r.

1. Sławomir Bardaszyński, pracownik US
2. Mirosław Barwina, przedsiębiorca
3. Edmund Bilicki, uczestnik opozycji niepodległościowej, Senator RP I kadencji
4. komandor ppor. rez. Artur Bilski
5. dr Jan Bis
6. Magdalena Biskup, wicedyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
7. Wojciech Błaszczyk, przedsiębiorca
8. Krystyna Bodnar, prawnik, prezes Szczecińskiego Klubu Katolików
9. Janusz Chudzyński, przedsiębiorca
10. prof. dr hab. Marian Ciaciura
11. Barbara Maria Czaplicka, ekonomistka
12. Franciszek Czaplicki, ekonomista, Stowarzyszenie Obywatelska Inicjatywa Uwłaszczeniowa
13. Agnieszka Dąbrowska, radca prawny
14. prof. dr hab. Ignacy Dziedziczak
15. Teresa Dzieńkowska
16. dr Fuad Jomma
17. Andrzej Frydrykiewicz, przedsiębiorca
18. Arkadiusz Gacparski, rysownik
19. Małgorzata Jacyna –Witt, radna sejmiku wojewódzkiego
20. mgr inż. Anna Kalitkiewicz,
21. Edmund Kamiński
22. Maria Kawecka
23. Tadeusz Kawecki
24. prof. dr hab. Ewa Kępczyńska
25. prof. dr hab. Jan Kępczyński
26. dr Lidia Kłos
27. mgr inż. Wojciech Kubicki
28. prof. dr Jacek Kopeć, University of British Columbia BC, Kanada
29. Zofia Korytko, nauczycielka
30. Alina Kotowska, ekonomistka, przedsiębiorca
31. Wanda Kotowska
32. Edward Marek Kotowski, ekonomista, przedsiębiorca
33. dr Krzysztof Kowalczyk
34. Monika Kowalczyk
35. Edyta Kowalczyk – Łuc, pracownik US
36. Paulina Król, wykładowca na US
37. dr inż. Marcin Królikowski
38. Danuta Kubasik, ekonomistka
39. dr inż. Sylwester Kudźma
40. Jadwiga Kugler
41. Tadeusz Kugler, radca prawny
42. prof. dr hab. n.med. Krystyna Lisiecka – Opalko
43. Krzysztof Łagodziński, przedsiębiorca
44. Andrzej Łuc, pracownik US
45. Waldemar Malinowski, żołnierz AK
46. dr n. med. Krzysztof Michalczyk
47. Paweł Mucha, prawnik
48. Maria Muszyńska, nauczycielka
49. Maciej Muszyński, dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
50. Stefania Myślicka, b.prezes Federacji Stowarzyszeń Sybirackich
51. Robert Naklicki, działacz opozycji niepodległościowej
52. Katarzyna Nijaka
53. mgr inż. Agnieszka Opalko, przedsiębiorca
54. Piotr Owczarski, żeglarz, pedagog
55. dr inż. Arkadiusz Parus
56. Bolesław Pawłowski – żołnierz AK, Prezes szczecińskiego oddziału SZŻAK
57. Zbigniew Piasecki – Związek Solidarności Polskich Kombatantów
58. dr Justyna Piękna – Grochala
59. dr inż. Krzysztof Piotrowski, członek PAN
60. Leszek Płonka, przedsiębiorca, Piekarnia i Cukiernia Lwowska
61. dr hab. inż. prof. ZUT Bartosz Powałka
62. dr Wiesława Podgórska, stomatolog
63. Władysław Podgórski
64. dr hab. Agnieszka Popiela
65. dr Małgorzata Puc
66. dr inż. Mirosław Puc
67. Henryk Ramęda, Polskie Stowarzyszenie Morskie – Gospodarcze im.E.Kwiatkowskiego
68. Hanna Safanów, architekt projektant
69. Jerzy Sałuda, lekarz weterynarii
70. dr Zofia Sotek
71. dr inż. Mariusz Sosnowski
72. dr Małgorzata Stasińska
73. dr Artur Staszczyk
74. Adam Sternal, przedsiębiorca
75. Danuta Szyksznian – Ossowska, żołnierz AK, więzień NKWD, honorowy prezes szczecińskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK
76. Magdalena Tamborska
77. Igor Tamborski
78. Elżbieta Ukraińska, radca prawny
79. dr inż. Mieczysław Ustasiak, działacz opozycji niepodległościowej, senator RP I kadencji
80. Bogusława Walas
81. Maria Walas
82. Piotr Nawrocki, przedsiębiorca
83. dr Anetta Wieczorek
84. prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki
85. Andrzej Witkowski, działacz opozycji niepodległościowej, więzień polityczny, prezes Związku Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym
86. Olgierd Wojciechowicz, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
87. Wojciech Woźniak, działacz opozycji niepodległościowej, więzień polityczny
88. dr Dariusz Wybranowski
89. Lech Wydrzyński prezes Szczecińskie Stowarzyszenie Obrony Stoczni i Przemysłu Okrętowego
90. prof. dr hab. n. med. Seweryn Wiechowski
91. Anna Zadroga, pracownik US
92. dr. n. med. Ludmiła Zalewska – Kubicka
93. Krzysztof Zaremba Senator RP
94. Katarzyna Karolina Zawadzka – Faule, nauczyciel
95. dr Sylwia Zielińska
96. Anna Żarkowska, przew NSZZ „Solidarność” Poczty Polskiej w Szczecinie

Przynieś babci dowód
Solidarni z potrzebującymi pomocy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony