Serwis archiwalny

Jarosława Kaczyńskiego poparli

Poprzyj i Ty

Lubelski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

W Lublinie utworzony został Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. W jego skład weszli m.in. przedstawiciele środowisk naukowych, działacze społeczni i samorządowi, artyści. Członkowie komitetu podpisali deklarację „Polska jest najważniejsza”.

Polska jest najważniejsza!
Deklaracja Lubelskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego,
kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Lublina i Lubelszczyzny! W życiu państw i narodów zdarzają się chwile szczególne, wymagające wyraźnych deklaracji. Taką chwilą są nadchodzące wybory.
Rozstrzygnięcie, jakiego niedługo dokonamy, będzie stanowić istotną cezurę w naszych dziejach. Wybór Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej nie jest aktem zmierzającym do zajęcia wyposażonego w piękne żyrandole Pałacu. Urząd Prezydenta RP to najwyższy urząd w naszym państwie. To, kto będzie Głową Państwa, najwyższym reprezentantem narodu, ma znaczenie nie do przecenienia!

Potrzeba dziś gwaranta takiej wizji Polski, z której będziemy dumni - nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości. Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce do życia i rozwoju. Polski, w której dominuje roztropna i solidarna troska o dobro wspólne. Polski, w której dążenie do prawdy i dobra kształtuje przestrzeń życia publicznego.

Mamy prawo marzyć o Polsce i wspólnie dla niej pracować, mimo dzielących nas różnic. O tym prawie przypomniał Jarosław Kaczyński, kandydat, którego pragniemy poprzeć.
Apelujemy o poparcie dla Jego kandydatury do tych mieszkańców Lublina i Ziemi Lubelskiej, którzy podzielają pogląd, iż Polska to nasze wspólne, wielkie zobowiązanie. Polska jest najważniejsza! Bądźmy razem!

Lublin, dnia 20 maja 2010 r.

Lubelski Społeczny Komitet Poparcia Kandydatury Jarosława Kaczyńskiego na Prezydenta RP

prof. dr hab. Witold Stępniewski
prof. dr hab. Ryszard Maciejewski
dr hab. prof. KUL Włodzimierz Dłubacz
dr hab. prof. UMCS Grzegorz Jawor
dr hab. prof. UMCS Andrzej Rozwałka
prof. dr hab. Wanda Wójtowicz
prof. dr hab. Teresa Widomska-Czekajska
dr nauk med. Janusz Dubejko
dr nauk med. Andrzej Szczepanowski
doc. dr hab. Maria Szczotka
prof. dr hab. Henryk Cioch, prof. KUL
dr hab. Prof. KUL Tomasz Panfil
Iwontyna Teresa Derkacz - działacz społeczny
Mariusz Kołodziej – producent telewizyjny
Janusz Bodziacki – wójt gminy Lubartów
Kazimierz Stasz - artysta rzeźbiarz
Zbigniew Strzałkowski, pisarz i plastyk
Marek Koryciński - prezes Civitas Christiana
Mjr Wiesław Lubczyński, pseud. „Lach”
Kazimierz Czerwiński - poseł na Sejm X kadencji, wieloletni prezes
Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej
Marian Pawełczak- Środowisko AK WiN - Zaporczycy
Jerzy Pasierbiak – Prezes WiN Obszaru Środkowowschodniego, wiceprezes Zarządu WiN (na Polskę)
Bogdan Walas - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów - Oddział w Lublinie
Henryk Pielach – Środowisko Borowiczan, Związek Sybiraków
doc. dr hab. Krzysztof Szulowski - Przewodniczący Rady Powiatu
Puławskiego
prof. dr hab Marian Kondracki - emerytowany prof. PIWet - PIB
dr Jan Żelazny - PIWet
prof. dr hab. Łukasz Czuma
Polska jest najwazniejsza
Solidarni z potrzebującymi pomocy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony