Serwis archiwalny

Jarosława Kaczyńskiego poparli

Poprzyj i Ty

Świętokrzyski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

131 osób znalazło się w Świętokrzyskim Społecznym Komitecie Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. Wśród nich są m.in. przedstawiciele środowisk naukowych, samorządowcy, lekarze i przedsiębiorcy.

Deklaracja
„Polska jest najważniejsza”


Szanowni Państwo,

 W poczuciu odpowiedzialności, oraz pragnienia budowy bogatej, solidarnej i sprawiedliwej Polski, my obywatele Ziemi Świętokrzyskiej, stajemy przed Wami by wesprzeć Jarosława Kaczyńskiego jako kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej.

 Polska jest naszym wspólnym domem. Pragniemy Jej przyszłość tworzyć w poszanowaniu dla pięknej historii i tradycji, którą zawdzięczamy naszym przodkom, ale również z myślą o pomyślności przyszłych pokoleń.

 Jesteśmy przekonani, że Jarosław Kaczyński jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spełni  marzenia o Polsce suwerennej i otwartej na świat, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce do życia.

 Powołujemy Kielecki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego -  kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Świętokrzyski Społeczny Komitet Poparcia

Kielce:
1) Ignazy Skowron – westerplatczyk
2) Barbara Barszcz – profesor, nauczyciel akademicki
3) Monika Springer – profesor, nauczyciel akademicki
4) Zbigniew Szcześniak – profesor, nauczyciel akademicki
5) Józef Kuśmierz – profesor, nauczyciel akademicki
6) Edward Kusztal – aktor
7) Paweł Pierściński - fotografik
8) Paweł Wojtyś – przewodnik świętokrzyski, lider grupy inicjatywnej ratowania kieleckiego więzienia
9) Józef Krasucki – rektor ŚSW
10) Barbara Krasuska – pracownik naukowy
11) Zbigniew Piątek – olimpijczyk, radny Rady Miasta Kielce
12) Daniel Walas – Radny Rady Miasta Kielce
13) Jacek Włosowicz – Europoseł
14) Jerzy Kenig – wieloletni lider UPR, Szef kieleckiego klubu z „Gazety Polskiej”
15) Renata Wicha – Radna Rady Miasta Kielce
16) Alfreda Zawierucha-Rubak – Radna Sejmiku Województwa
17) Krzysztof Słoń – Przewodniczący Rady Miasta Kielce
18) Jakub Janyst – przedstawiciel Fundacji Rozwoju Kielc
19) Małgorzata Sołtysiak – Klub Inteligencji Katolickiej
20) Kazimierz Mądzik – Dyrektor Zespołu Szkół Informatycznych
21) Anna Łakomiec – Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich
22) Adam Papiński
23) Wanda Sałek
24) Bożena Śpioch
25) Robert Znojek
26) Ewa Kowalczyk
27) Wacław Kowalczyk
28) Genowefa Jastrzębska
29) Edward Knap
30) Leokadia Knap
31) Helena Niewadził
32) Wiesława Znojek
33) Andrzej Znojek
34) Kamila Znojek
35) Wacław Madzik
36) Barbara Słapek
37) Dorota Górka
38) Zofia Wieczorek-Nowak
39) Antoni Nowak
40) Mirosław Rubak
41) Jolanta Pierścińska
42) Bolesław Cetner

Busko
1) ks. Stanisław Strycharczyk - Honorowy przewodniczący
2) Leonard Kowalski - Psycholog, Przewodniczący Zarządu Powiatowego PiS, działacz samorządowy i społeczny.
3) Elzbieta Kwiecień - Przewodnicząca Zarządu Koła Gminnego PiS w Busku-Zdroju, działacz społeczny
4) Zbigniew Zioło - Lekarz medycyny, Radny Powiatowy
5) Szymanowski Andrzej - Lekarz medycyny
6) Władysław Lasia - Nauczyciel
7) Kazimierz Kucharski - Lekarz medycyny, działacz społeczny
8) Jolanta Sadkowska - Tłumacz przysięgły języka francuskiego
9) Andrzej Ciężarkiewicz - Nauczyciel
10) Marcin Dziewit - Nauczyciel, Radny Gminy Gnojno
11) Wanda Banaś - Nauczycielka
12) Teresa Romańska - Nauczycielka, Logopeda
13) Stanisław Blichiewicz - Przedstawiciel Rodzin Katyńskich
14) Grzegorz Jankowski - Były Komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej, Przedstawiciel Rodzin Katyńskich, Kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
15) Małgorzata Kryczka - Pielegniarka, przedsiebiorca
16) Jerzy Paradowski - Nauczyciel, Dyrektor Szkoły, Radny Powiatowy
17) Krzysztof Gwiaździński - Protetyk, działacz społeczny
18) Stanisław Dziekan - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pacanów
19) Grzegorz Cepil - Przewodniczący Zarzadu Koła PiS w Nowym Korczynie, działacz społeczny
20) Jerzy Pieńkowski - Kandydat na Wójta Gminy Wiślica

Starachowice
1) Edward Dudek – przewodniczący komitetu, zasłużony działacz opozycji niepodległościowej, Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Starachowicach
2) Andrzej Matynia – Starosta Starachowicki
3) Wojciech Bernatowicz – Prezydent Miasta Starachowice
4) Jan Wzorek – Przewodniczący Rady Powiatu w Starachowicach
5) Janusz Bolesław Skibiński – Radny Sejmiku Województwa, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
6) Krystyna Julia Król – Radna Rady Powiatu w Starachowicach
7) Paweł Rdzanek – Radny Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Zakładowej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach
8) Maria Salwa – Radna Rady Powiatu w Starachowicach, lekarz medycyny
9) Jolanta Bernatowicz – Radna Rady Powiatu w Starachowicach, lekarz medycyny
10)  Jadwiga Maciejczak – Członek Zarządu Powiatu w Starachowicach
11)  Wojciech Wiśnios – Sekretarz Miasta Starachowice
12)  Marlena Kostrzewa – Sekretarz Powiatu Starachowickiego
13)  Aleksander Łącki – Dyrektor Urzędu Miejskiego w Starachowicach
14)  Robert Pastuszka – Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach
15)  Robert Dariusz Ciepluch – Prezes KomPUR w Starachowicach
16)  Szymon Szumielewicz – Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Starachowicach
17)  Jarosław Kateusz – Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starachowicach
18)  Ryszard Stanisław Nosowicz – Prezes Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego, instruktor ZHP
19)  Jarosław Michalski – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach
20)  Jolanta Kręcka – Dyrektor Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
21)  Krystyna Karkocha – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Starachowicach
22)  Agata Wojtyszek – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach
23)  Alfreda Kiełek – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach
24)  Emilia Kornecka – Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Starachowicach
25)  Elżbieta Kowalczyk – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach
26)  Sylwester Kiełek – Dyrektor Państwowego Ogniska Plastycznego w Starachowicach
27)  Andrzej Charemski – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starachowicach
28)  Andrzej Kłaczkowski – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach
29)  Elżbieta Więcaszek – Kierownik Internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starachowicach
30)  Wiesław Daszkowski – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach
31)  Ewa Markowska – działacz opozycji niepodległościowej, Stowarzyszenie Wolni i Solidarni
32)  Jadwiga Kellner – działacz opozycji niepodległościowej oraz katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, emerytowany nauczyciel
33)  Elżbieta Szymańska-Łącka – Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, emerytowany nauczyciel
34)  Stanisław Kosior – działacz społeczny
35)  Sławomir Czaja – Członek Komisji Zakładowej Solidarności nauczycielskiej, nauczyciel wychowanie fizycznego w Gimnazjum nr 3 w Starachowicach
36)  Olga Garbacz-Kosior – Członek Komisji Zakładowej Solidarności nauczycielskiej, instruktor plastyki Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach
37)  Janusz Ćwieluch – Prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
38)  Krzysztof Kasprzyk – Prezes PTTK-Oddział Międzyszkolny w Starachowicach
39)  Stanisław Pogłódek – działacz opozycji niepodległościowej, główny księgowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
40)  Teresa Żarów-Pogłódek – działacz opozycji niepodległościowej, lekarz medycyny
41)  Anna Skibińska – emerytowany nauczyciel, instruktor ZHP
42)  Robert Pióro – Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta
43)  Monika Nowak – pracownik samorządowy
44)  Henryka Zielińska – przewodnicząca Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koła Starachowice
45)  Adam Kowalik – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koła w Wąchocku
46)  Andrzej Jacek Tarnowski – działacz społeczny, emerytowany nauczyciel, instruktor ZHP
47)  Janina Wojtan – lekarz medycyny
48)  Krystyna Sadaj – lekarz medycyny
49)  Czesław Sadaj – lekarz medycyny
50)  Piotr Ambroszczyk – pracownik samorządowy, działacz społeczny
51)  Adam Brzeziński – pracownik samorządowy, historyk
52)  Teresa Tyczyńska – pracownik samorządowy
53)  Ewa Mazur – nauczyciel, były dyrektor Gimnazjum nr 1 w Starachowicach
54)  Marianna Mazur – emerytowany nauczyciel, były dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach
55)  Iwona Ambroszczyk – nauczyciel
56)  Danuta Borycka – emerytowany Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach
57)  Teresa Wiercińska – prezes Akcji Katolickiej
58)  Stanisław Wiącek – instruktor ZHP, były komendant hufca ZHP
59)  Waldemar Malinowski – artysta, poeta
60)  Zenon Grędziak – były Dyrektor Telekomunikacji
61)  Elżbieta Ząbecka – przedsiębiorca
62)  Hanna Wąchocka – pracownik służby zdrowia, działacz Akcji Katolickiej
63)  Barbara Gos – działacz Akcji Katolickiej
64)  Sławomir Chudy – działacz wspólnoty kościelnej
65)  Marian Gęborek – przedsiębiorca
66)  Barbara Chudy – działacz wspólnoty kościelnej
67)  Maria Olender
68)  Anna Wiśnios – nauczyciel
69)  Iwona Madejska – pracownik samorządowy

Polska jest najwazniejsza
Solidarni z potrzebującymi pomocy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony