Serwis archiwalny

Jarosława Kaczyńskiego poparli

Poprzyj i Ty

Grójecki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Grójeckiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym postanawiamy powołać Grójecki Społeczny Komitet Poparcia Jarosław Kaczyńskiego, Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Przywiodła nas tu dzisiaj miłość do Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej i dbałość o Jej dobro. W poczuciu obywatelskiego obowiązku chcemy pracować na rzecz silnej Ojczyzny oraz zabiegać o Jej pomyślność, a to od naszego wyboru zależeć będzie przyszłość państwa i jakość naszego życia.

Jesteśmy przekonani, że wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swoich pięknych tradycji. Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce i możliwość rozwoju, a w życiu publicznym zapanuje atmosfera prawdy i szczerej troski o dobro wspólne.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców, którym ta wizja jest bliska, o przystępowanie do Grójeckiego Społecznego Komitetu poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

Grójecki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Nowe Miasto nad Pilicą, 22 maja 2010

1. Jacek Chałupka – V-ce Prezes Stowarzyszenia Biegiem przez Polskę
2. Krzysztof Chałupka – Prezes Stowarzyszenia Biegiem przez Polskę
3. Dariusz Cudzich-przedsiębiorca
4. Piotr Dobrowolski - lekarz
5. Dariusz Dziurowicz- lekarz
6. Celina Gulina – architekt
7. Jan Gulina – przedsiębiorca
8. Jolanta Gwiazda – nauczycielka
9. Mirosław Gwiazda- przedsiębiorca
10. Anna Kamińska – Chałupka – Stowarzyszenie Biegiem przez Polskę
11. Eliza Karczewska-lekarz
12. Barbara Kołba – pielęgniarka
13. Iwona Koper-lekarz
14. Andrzej Krawczykowski- przedsiębiorca
15. Marcin Mijal- dyrektor LO w Nowym Mieście
16. Andrzej Nowakowski – sadownik
17. Artur Nowiszewski – przedsiębiorca
18. Teresa Nowiszewska – przedszkolanka
19. Stanisław Orzeszek – przedsiębiorca
20. Wanda Skarba - emerytka
21. Andrzej Socha – lekarz
22. Krystyna Socha – lekarz
23. ppłk. Lech Staniszewski –pilot
24. Anna Steczkowska- pielęgniarka
25. Jan Trzaskowski – przedsiębiorca
26. dr n. med. Eliza Zaraś – lekarz
Polska jest najwazniejsza
Solidarni z potrzebującymi pomocy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony