Serwis archiwalny

Jarosława Kaczyńskiego poparli

Poprzyj i Ty

Skarżyski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Prezydent miasta Skarżysko-Kamienna, samorządowcy i działacze społeczni weszli w skład Skarżyskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

Deklaracja Skarżyskiego Komitetu Poparcia
kandydata na Prezydenta
Jarosława Kaczyńskiego

Szanowni Państwo Mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej i województwa Świętokrzyskiego, Kierując się poczuciem odpowiedzialności oraz pragnieniem budowania bogatej, solidarnej i sprawiedliwej Polski my mieszkańcy powiatu skarżyskiego stajemy przed Wami, by udzielić poparcia Jarosławowi Kaczyńskiemu kandydującemu na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Polska jest naszym wspólnym domem. Pragniemy Jej przyszłość tworzyć w poszanowaniu dla pięknej historii i tradycji, którą zawdzięczamy naszym przodkom, ale również z myślą o pomyślności przyszłych pokoleń.
Jesteśmy przekonani, że Jarosław Kaczyński jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spełni marzenia o Polsce suwerennej i otwartej na świat, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce do życia.

Powołujemy Skarżyski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego – Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy o wsparcie naszej inicjatywy

1. Roman Wojcieszek – prezydent miasta Skarżysko-Kamienna
2. Krzysztof Ligowski – lekarz medycyny, kierownik NZOZ w Łącznej, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego
3. Henryk Czech – kombatant, żołnierz oddziału Hedy Szarego, Prezes SZŻAK w Skarżysku-Kamiennej, kawaler orderu oficerskiego zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
4. Jan Komoń – emerytowany nauczyciel, wieloletni dyrektor ZSZnr1 w Skarżysku-Kamiennej
5. Dąbrowski Józef – Prezes OSP Sorbin
6. Markiewicz Andrzej Prezes OSP Skarżysko-Kamienna
7. Zarychta Krzysztof - artysta muzyk
8. Bąk Mieczysław – radny gminy Bliżyn w latach 1990 – do chwili obecnej
9. Bogdan Ryś – Przewodniczący Delegatury NSZZ „Solidarność” w Skarżysku-Kamiennej, Przewodniczący Rady Miasta Skarżysko-Kamienna 1998-2002
10. Stanisław Grzesiak – dr nauk technicznych, zastępca prezydenta miasta Skarżysko-Kamienna
11. Zenon Nowakowski – radny Rady Powiatu Skarżyskiego, Kierownik ARMiR w Skarżysku-Kamiennej
12. Andrzej Jęcek – Prezes firmy „Master-Sport” w Skarżysku-Kamiennej
13. Józef Swatek polonista długoletni nauczyciel placówek oświatowych w Skarżysku-Kamiennej
14. Andrzej Lange – kustosz Muzeum „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej
15. Janusz Hermanowicz – kombatant żołnierz AK
16. Stanisław Głowacki – Przewodniczący Sekcji Przemysłu Zbrojnego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” poseł kadencji IV Sejmu RP
17. Osowska Krystyna – kombatant, żołnierz AK, więzień polityczny PRL, kawaler złotego Krzyża zaśługi
18. Marian Popiołek – lekarz weterynarii Powiatowy lekarz weterynarii w Starachowicach, samorządowiec
19. Jan Janiec – geolog, samorządowiec, sekretarz Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna
20. Wojewoda Bożena – germanistka, były dyrektor III LO w Skarżysku-Kamiennej
21. Radomski Ryszard – Komendant Straży Miejskiej w Skarżysku-Kamiennej
22. Władysław Żak – wójt gminy Bliżyn w latach 1990-1994
23. Danuta Król – pedagog – długoletnia dyrektor SP-7 w Skarżysku-Kamiennej
24. Zdzisław Ślusarczyk – radny Rady Miasta Skarżysko-Kamienna, Przewodniczący Związku Emerytów NSZZ „Solidarność” w Skarżysku-Kamiennej
25. Sikora Tadeusz – historyk
26. Anna Sasal – prawnik
27. Irena Loręcka – działaczka Solidarności w latach 80
28. Adam Żuchowski – pracownik ZM „Mesko” radny I i II kadencji RM Skarżysko-Kamienna
29. Piwnik Zdzisław Antoni – artysta rzeźbiarz
30. Aleksandra Milanowska – radna Rady gminy Bliżyn
31. Zalewski Piotr – przedsiębiorca właściciel firmy Eko-Dom w Skarżysku-Kamiennej

Przynieś babci dowód
Solidarni z potrzebującymi pomocy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony