Serwis archiwalny

Jarosława Kaczyńskiego poparli

Poprzyj i Ty

Skierniewicki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

1 czerwca 2010 roku z inicjatywy środowisk społecznych ze Skierniewic i powiatu skierniewickiego, został powołany Skierniewicki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko Prezydenta RP.

W jego skład weszli przedstawiciele różnych środowisk społecznych dla których dobro ojczyzny stanowi najwyższą wartość.

Poniżej przedstawiamy skład Skierniewickiego Społeczny Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego:

1. Barski Andrzej - emeryt
2. Barska Monika – emerytka
3. Barska Jolanta – asystent w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach, trener lekkiej atletyki
4. Barski Władysław – kolekcjoner antyków
5. Biernat Zbigniew- Przewodniczący Rady Gminy Skierniewice
6. Bilski Zbigniew - ogrodnik
7. Burzyńska Alina - sołtys
8. Prof. Doruchowski Roch Włodzimierz - emerytowany pracownik Instytutu Warzywnictwa
9. Dzierzbiński Józef - starosta skierniewicki
10. Frąckiewicz Bożena –
11. Tomasz Gajdziński – Radny Rady Powiatu Skierniewickiego
12. Gawińska Urszula - socjolog
13. Gidrewicz Wiesława - sołtys
14. Grabowski Wiesław – nauczyciel Wiedzy o społeczeństwie
15. Janus Waldemar - dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego
16. Marek Kalisiak – emerytowany nauczyciel
17. Kobosko Dorota – nauczyciel, logopeda
18. Kubik Maria – sołtys
19. Kurpa Iza - rolnik
20. Kurpa Jan - rolnik
21. Lorenc Janina - sołtys
22. Liński Jarosław - vice starosta
23. Mamcarczyk Anna - przedsiębiorca
24. Marasek Mariusz - Rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno Humanistycznej w Skierniewicach
25. Mielnicka Teresa – nauczyciel germanista
26. Moskwa Dominik - wójt Gminy Skierniewice
27. dr Okoński Piotr - lekarz
28. Pawłowski Andrzej - przedsiębiorca
29. Poszywała Dominik – członek Stowarzyszenia Producentów Sadowniczych Polekosad
30. Rydzik Andrzej - przedsiębiorca
31. Stefaniak Anna – konsultant Wojewódzkiego Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
32. Sujka Barbara – sołtys
33. Sukiennik Beata – rolnik
34. Sukiennik Grzegorz - rolnik
35. Sukiennik Krystyna - rolnik
36. Sukiennik Łukasz - rolnik
37. Sukiennik Paulina - rolnik
38. Sukiennik Stanisław - rolnik
39. Świtoń Grażyna - emerytka
40. Tuleja Zdzisław - Przewodniczący Rady Powiatu Skierniewickiego
41. Zawadzka Halina – nauczyciel francuskiego
42. Zwierzchowski Jacek – przedsiębiorca i rolnik
Przynieś babci dowód
Solidarni z potrzebującymi pomocy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony