Serwis archiwalny

Jarosława Kaczyńskiego poparli

Poprzyj i Ty

Pilski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

106 osób weszło do Pilskiego Społecznego Komitetu Poparcia. Wśród członków znaleźli się m.in. pracownicy naukowi i przedstawiciele środowisk inteligenckich.

Oświadczenie

„Ojczyzna jest to wielki – zbiorowy – Obowiązek” – pisał Cyprian Kamil Norwid w czasie, gdy marzenia o wolnej Polsce realizowały się w kolejnych zrywach niepodległościowych. Te marzenia to część naszej tradycji, ważne politycznie wybory, zaangażowanie wszystkich obywateli w budowę Polski suwerennej, dumnej ze swojej przeszłości, a jednocześnie otwartej na świat. „Polska jest Najważniejsza” – to naczelne hasło kandydata na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, Pana Jarosława Kaczyńskiego.

„Mam poparcie swojej rodziny, państwa i milionów Polaków (…). Mam poczucie, że mogę podjąć się tej misji” – powiedział Jarosław Kaczyński na spotkaniu z warszawskim społecznym komitetem poparcia Jego kandydatury.
Podkreślono na nim fakt, że mamy prawo, a zarazem obowiązek mówić o wizji życia politycznego narodu. Również my, mieszkańcy ziemi pilskiej, pragniemy poprzeć kandydaturę Jarosława Kaczyńskiego, który jest gwarantem walki o dobro ojczyzny dającej wszystkim obywatelom szansę godnego życia i wspólnotowego rozwoju.

Pamiętając o Herbertowskiej maksymie: „Ocalałeś nie po to, aby żyć masz mało czasu trzeba dać świadectwo (…) Bądź wierny, Idź” – trwamy w nadziei zwycięstwa najważniejszych dla naszego narodu wartości.

Na zakończenie zwrócę uwagę Państwa na pewne kluczowe słowa: mówimy tu, że „łączy nas Polska”, więc spróbujmy ponad podziałami i antagonizmami połączyć się w budowie ojczyzny. Niech połączy nas wspólna troska o dobro kraju. Powstające komitety mają w swej nazwie określenie „społeczne”, toteż zachęcamy, byście się Państwo w nie włączali, aby objęły one swym zasięgiem możliwie szeroki przekrój społeczeństwa, wszystkich tych, którzy chcą Polski nowoczesnej, solidarnej i bezpiecznej.

Piła, 18 maja 2010 r.

1. Augustynowicz Maria – piekarz – Piła
2. Aukowska–Przewoźniak Małgorzata – Piła
3. Bagińska Regina – Piła
4. Bałon Krystyna – krawcowa – Piła
5. Bernacka Barbara – filolog, polonista – Piła
6. Białęska Elżbieta – ekonomista – Piła
7. Biela Alicja – nauczyciel, mgr filologii polskiej – Piła
8. Biela Kazimierz – dyspozytor MEC – Piła
9. Bluma Danuta – Piła
10. Bluma Ryszard – Piła
11. Borodziuk Eugeniusz – mgr budownictwa, rzeczoznawca budowlany – Piła
12. Brzozowska Anna – nauczyciel – Piła
13. Burdziak Alicja Teresa – Piła
14. Burdziak Józef – Piła
15. Burdziak Marek – grawer – Piła
16. Burdziak Monika – położna – Piła
17. Chorabik Barbara – radna Rady Miasta – Złotów\
18. Ciechanowska Genowefa – prezes Koła Związku Sybiraków w Pile
19. Ciechanowska Karolina – studentka – Piła
20. Czekay Anna – Piła
21. Czerniel Maria – Piła
22. Ćwiklińska Jadwiga – Piła
23. Deryng Władysław – ksiądz – Piła
24. Domagało Jacek – lekarz stomatolog – Piła
25. Domagało Małgorzata – technik dentystyczny – Piła
26. Drozdowicz Alina – psycholog – Piła
27. Dul Rozalia – Piła
28. Duszkiewicz Joanna – uczeń – Piła
29. Dyło Helena – nauczyciel mgr WF – Piła
30. Ferner Eugenia – księgowa – Piła
31. Gondek Zdzisław – sprzedawca – Piła
32. Górowski Henryk – poligraf – Piła
33. Guss Łucja – nauczyciel, mgr filologii polskiej, przew. Sekcji Region. NSZZ „Solidarność” do 2004 r.
34. Horodnicza Mirosława – nauczyciel matematyk – Piła
35. Jagodzińska Teresa – Piła
36. Jakimowicz Maria – nauczyciel – Piła
37. Jankowski Zenon – Sw. Związek Żołnierzy AK Oddz. Piła
38. Jażdżewska Łucja – Piła
39. Jażdżewski Stefan – ślusarz - Piła
40. Jędros Alfred – technik budowlany – Piła
41. Jędros Maria – szlifierz – Piła
42. Kacprzak Irena – mgr filologii angielskiej – Piła
43. Kapczyńska Helena – nauczyciel – Piła
44. Karnas Henryk – Piła
45. Karnas Janina – Piła
46. Klimowicz Teresa – pracownik kadr – Piła
47. Kokoszyńska Celina – Piła
48. Kossowska Danuta – nauczyciel matematyk – Piła
49. Kostrzewska Katarzyna – polonista – Piła
50. Kowalczyk Grzegorz – przedsiębiorca – Piła
51. Kufel Jolanta – przew. CARITAS parafii NMPWW w Pile
52. Kufel Zygmunt – notariusz – Piła
53. Kula Barbara – prawnik – Piła
54. Kurcinowska Alina – nauczyciel – Piła
55. Kwiatkowska Beata – sprzedawca – Piła
56. Kwiatkowski Krzysztof – nauczyciel – Piła
57. Kwiatkowski Łukasz – uczeń – Piła
58. Kwolek Janusz – inżynier budownictwa – Piła
59. Lindenau Maria – ekonomista – Piła
60. Luch Marek – magazynier – Piła
61. Ludwiczak Magdalena – lekarz – Piła
62. Łosoś Krystyna – rolnik – Wyrzysk
63. Łuś Halina – psycholog – Piła
64. Maligłówka Anna – ekonomista – Piła
65. Malinowska Ewa – nauczyciel, v-ce przew. Międzyzakł. Org. Związk. Prac. Oświaty NSZZ „Solidarność” – Piła
66. Malinowska Karolina – studentka – Piła
67. Maria Mołdrzyk – handlowiec – Wyrzysk
68. Miaziu Joanna – kier. firma Quad – Winkowski – Piła
69. Monarszyńska Alicja – logopeda – Piła
70. Monarszyńska Hanna – urzędnik państwowy – Piła
71. Monarszyńska Romualda – lekarz stomatolog – Piła
72. Murawska–Bregar Maria – lekarz – Piła
73. Musiałowicz–Chełmińska Barbara – lekarz – Piła
74. Nowak Adam – nauczyciel, radny powiatu – Wyrzysk
75. Nowak Krystyna – ekonomista – Piła
76. Nowakowski Piotr – fotograf – Piła
77. Nowicki Karol – dr medycyny – Piła
78. Olecka Alicja – ekonomista – Piła
79. Petri Andrzej – pedagog, mgr historii – Piła
80. Pietraszewska Anna – ekonomista – Wyrzysk
81. Polachowska Ewa – przedsiębiorca – Głubczyn
82. Polachowska Henryka – Piła
83. Polachowski Jacek – przedsiębiorca – Głubczyn
84. Polachowski Roman – Piła
85. Pouch Czesława – Piła
86. Przewoźniak Teodor – Piła
87. Przyborowski Mirosław – ekonomista – Piła
88. Ratajczak Małgorzata – Piła
89. Rogalika Mirosława – ekonomista - Wyrzysk
90. Romanowska Lidia – nauczyciel polonista – Piła
91. Rosiński Stanisław – Piła
92. Roszak Maria – ekonomista – Wyrzysk
93. Rotkiewicz Karol – nauczyciel – Piła
94. Rotkiewicz Maria – nauczyciel – Piła
95. Rutkowska Anna – Piła
96. Rzepecka Genowefa – Piła
97. Sadowska Rita – nauczyciel – Piła
98. Sadowski Grzegorz – pilot – Piła
99. Sadowski Michał – uczeń – Piła
100. Sass Krzysztof – mgr administracji – Piła
101. Sell Anna – ekonomista – Osiek k/Wyrzyska
102. Skotnicka Aldona – ekonomista – Piła
103. Skotnicki Czesław – technik – Piła
104. Skrzyniarz Romana – farmaceuta, Apteka Vitrum – Wyrzysk
105. Skwarek Bogdan – Piła
106. Skwarek Czesława – Piła
107. Słaboszewska Wioletta – księgowa – Piła
108. Słaboszewski Tomasz – mgr teologii – Piła
109. Sławińska Janina – sekretarka - Piła
110. Słobodeniuk Aleftyna – nauczyciel konsultant – Piła
111. Słomianowski Hieronim – technik budownictwa – Piła
112. Sroczyńska Jadwiga – Piła
113. Sroczyński Edmund – Piła
114. Stablewski Andrzej – konserwator – Piła
115. Stawicka Krystyna – Piła
116. Sulich–Bekta Elżbieta – nauczyciel, przew. Międzyzakł. Org. Związk. Prac. Oświaty NSZZ „Solidarność” – Piła
117. Sułek Jadwiga – Piła
118. Szawic Ireneusz – Piła
119. Szewc Krystyna – urzędnik – Piła
120. Szplit Elżbieta – starszy asystent SANEPID – Piła
121. Świątek–Nkollo Pelagia – lekarz – Piła
122. Świerczyńska–Nowicka Magdalena – lekarz medycyny – Piła
123. Tadych Sylwester – rolnik – Łobżenica
124. Teleżynska Beata – wykładowca, mgr filologii angielskiej – Chodzież
125. Teleżyńska Elżbieta – ekonomista – Piła
126. Teleżyński Apolinary – inżynier budownictwa – Piła
127. Teleżyński Jerzy – dr nauk medycznych – chirurg – Chodzież
128. Tyll Grzegorz – fotograf – Piła
129. Wiktorko Jan – major pilot – Piła
130. Wiśniewski Olejnik Mieczysława – lekarz – Piła
131. Wojtynowska–Zgaińska Krystyna – księgarz – Piła
132. Zalewska Barbara – nauczyciel polonista – Piła
133. Zapała Leokadia – Piła
134. Zaranek Andrzej – fotograf – Piła
135. Zieliński Waldemar – inżynier mechanik – Piła
136. Zimnicka Stanisława – Piła
137. Zimnicki Adam – Piła

Polska jest najwazniejsza
Solidarni z potrzebującymi pomocy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony