Serwis archiwalny

Jarosława Kaczyńskiego poparli

Poprzyj i Ty

Społeczny Komitet Ziemi Częstochowskiej Poparcia Jarosława Kaczyńskiego kandydata na Prezydenta RP

Powstał Społeczny Komitet Ziemi Częstochowskiej Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Znaleźli się w nim m.in. pracownicy naukowi, samorządowcy, dziennikarze, artyści, przedsiębiorcy, działacze społeczni.

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Społecznego Komitetu Ziemi Częstochowskiej Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Częstochowy i Regionu Częstochowskiego!

Wspieramy kandydata Jarosława Kaczyńskiego na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa, jakość naszego życia i przyszłość młodego pokolenia. Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach dotyczących życia publicznego, życia całego narodu.

Łączy nas Rzeczpospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Wybory są jak rachunek sumienia wobec wspólnego dobra.

Powołujemy Społeczny Komitet Ziemi Częstochowskiej Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce i możliwość rozwoju, a w życiu publicznym zapanuje atmosfera prawdy i szczerej troski o dobro wspólne.

Apelujemy do wszystkich Częstochowian i mieszkańców Regionu Częstochowskiego, którym wizja ta jest bliska, o przystąpienie do Społecznego Komitetu i poparcie Jarosława Kaczyńskiego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej.

Społeczny Komitet Ziemi Częstochowskiej Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1. Zbigniew Piłkowski – prof. zw. dr inż., Politechnika Częstochowska, odlewnictwo artystyczne – rzeźbiarz
2. Janusz Berdowski – prof. zw. dr hab., Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie, b. Rektor
3. Bogdan Posiadała – prof. zw., dr hab. inż., Politechnika Częstochowska
4. Henryk Dyja – prof. zw. dr hab. inż., Politechnika Częstochowska, Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, b. Rektor
5. Ryszard Parkitny – prof. zw. dr hab. inż., Politechnika Częstochowska, b. Prorektor
6. Andrzej Roman – dr hab. inż. prof. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa
7. Urszula Ordon – dr hab., prof. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
8. Janusz Pacuda – dr hab. prof. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, artysta grafik
9. Leon Maciej – prof. dr hab. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, artysta malarz
10. Elżbieta Bociąga – dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej
11. Wojciech Sochacki – dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej
12. Barbara Wierzbicka – doc. dr inż., Politechnika Częstochowska
13. Elżbieta Wróbel – dr, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Prezes Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
14. Leszek Cichobłaziński – dr nauk humanist., socjolog, Politechnika Częstochowska
15. Artur Żywiołek – dr, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
16. Andrzej Margasiński – nauczyciel akademicki, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, b. Dziekan Wydziału Pedagogicznego
17. Tadeusz Wrona – dr nauk tech., b. Prezydent Częstochowy, Doradca Prezydenta RP
18. Marek Kubara – dr nauk tech., przedsiębiorca
19. Ireneusz Wierzbicki – inż., wiceprezes Polskiej Izby Pielgrzymkowej
20. Anna Puchała – sędzia
21. Stanisław Puchała – sędzia
22. Jacek Szwarlok – radca prawny
23. Zdzisław Kucharzewski – inż., projektant konstrukcji budowlanych
24. Marcin Szpądrowski – przedsiębiorca, fotografik
25. Stanisław Kozubek – Prezes Jurajskiego Stowarzyszenia Turystyki Wiejskiej
26. Jolanta Koral – laborant
27. Lucjan Koral – przedsiębiorca
28. Małgorzata Sobolewska – przedsiębiorca
29. Tadeusz Jezierski - przedsiębiorca
30. Mirosław Walaszczyk – b. Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni, przedsiębiorca
31. Janusz Romaniuk – Burmistrz Miasta Myszkowa
32. Jacek Ślęczka – Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy
33. Joanna Kołodziejczyk – Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
34. Karol Ostalski – Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Blachowni
35. Jan Miarzyński – Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego
36. Adam Markowski – Wójt Gminy Janów
37. Krzysztof Ujma – Wójt Gminy Poczesna
38. Andrzej Lech – Zastępca Wójta Gminy Poczesna
39. Waldemar Chmielarz – Wójt Gminy Rędziny
40. Jacek Kościelny – Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni
41. Iwona Choła – Radna Gminy Poczesna, Przewodnicząca Komisji Oświaty
42. Zdzisław Burzyński – działacz „Solidarności”, Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice I kadencji
43. Marian Florek – aktor
44. Anna Rakocz – ekonomistka, Przewodnicząca Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR” w Częstochowie
45. Aleksander Markowski – artysta malarz, organizator wieczorów patriotycznych
46. Adam Patrzyk – artysta malarz
47. Violetta Zaleska – pedagog, pracownik Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
48. Tadeusz Zaleski – pedagog, pracownik Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
49. Jarosław Durka – dr, nauczyciel historii, doradca metodyczny
50. Elżbieta Siwik – grafik, fotografik
51. Andrzej Banach – projektant, urbanista
52. Wojciech Mścichowski – dziennikarz Tygodnika Katolickiego „Niedziela”
53. Maria Nowakowska-Majcher – dziennikarka, scenarzystka filmowa
54. Kamil Kowalski – redaktor
55. Agata Ostaszewska – psycholog
56. Alicja Janowska – Dyrektor Zespołu Szkół we Wrzosowej
57. Teresa Pakuła-Sosnowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gniazdowie
58. Barbara Furs – historyk sztuki
59. Anna Kozłowska - nauczyciel
60. Maria Wyporska - nauczyciel
61. Anna Woźnicka-Wójcik – bibliotekarka, działaczka opozycji solidarnościowej
62. Anna Januszewska – bibliotekarka akademicka
63. Ryszard Jakubiak - harcmistrz
64. Wanda Konarska – pedagog
65. Władysław Konarski – inżynier
66. Zdzisław Ćwikliński – inżynier elektryk
67. Maria Kastelik – rolnik
68. Adam Kastelik – inżynier
69. Jagna Bączkowska – inżynier
70. Magdalena Jassowicz-Kosin – inżynier
71. Zofia Jassowicz – lekarz stomatolog
72. Wanda Janowska – felczer
73. Maria Janowska – pielęgniarka
74. Elżbieta Grochal – filolog
75. Gabriela Żyła – finansistka
76. Daniela Mucha – księgowa
77. Jacek Śmieja – księgarz
78. Krzysztof Piechocki – rzemieślnik
79. Grażyna Ćwiklińska – kosmetyczka
80. Jerzy Jeziorowski
81. Barbara Zielińska-Piłkowska
82. Ada Kublicka
83. Halina Roessler
84. Halina Agata Grzybowska
85. Tadeusz Stępień
86. Joanna Kołodziejczyk
87. Jacek Langkamer
88. Agnieszka Sowińska - pracownik administracji
89. Anna Nowak - pracownik administracji, politolog
90. Krzysztof Wiśniewski – inżynier, kierownik Oddziału Utrzymania Ruch Automatyki Energetyki obsługującego Elektrociepłowni EC Nowa.
91. Czesław Świerczyński – nauczyciel emerytowany
92. Jan Garncarz - Prezes Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego
93. Andrzej Ambroży
94. Urszula Bauer – nauczyciel, b. Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie
95. Leszek Cisowski – inżynier, b. Prezes PKS
96. Danuta Danek - nauczyciel
97. Włodzimierz Gołuchowski – budowlaniec
98. Andrzej Hutnik – przedsiębiorca, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
99. Marian Kita - rzemieślnik
100. Mariusz Kaczmarczyk
101. Ryszard Musialik - kierowca
102. Edward Noszczyk – inżynier mechanik
103. Krzysztof Bauer - inżynier
104. Jolanta Polak - przedsiębiorca
105. Jadwiga Potaczała - nauczyciel
106. Mariusz Trepka - manager
107. Ryszard Woszczyk – Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie
108. Bogdan Słabosz
109. Józefa Ćwik – pracownik obsługi szkoły
110. Zdzisław Wronka - rzemieślnik
111. Piotr Kołodziejczyk – pracownik administracji
112. Daniel Wróbel
113. Dominik Motyl – pracownik administracji
114. Marcin Kurek – blacharz - dekarz
115. Danuta Służałek – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. kpt. Leonida Teligi w Poraju
116. Iwona Skotniczna – nauczyciel
117. Ryszard Czyż - nauczyciel

Każdy, kto chciałby wyrazić swoje poparcie dla Jarosława Kaczyńskiego może zgłosić swój akces do Społecznego Komitetu Ziemi Częstochowskiej poprzez adres: komitet.poparcia.j.kaczynskiego@gmail.com

Polska jest najwazniejsza
Solidarni z potrzebującymi pomocy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony