Serwis archiwalny

Jarosława Kaczyńskiego poparli

Poprzyj i Ty

Komitet Społeczny „Solidarni 2010” Belgia popiera kandydaturę Jarosława Kaczyńskiego na Prezydenta

Komitet Społeczny „Solidarni 2010” powstały dn. 12 maja 2010 r. w Brukseli, po zorganizowaniu licznych spotkań, które odbyły się w ostatnich tygodniach w Brukseli, pragnie wyrazić  swoje stanowisko wobec ważnego wydarzenia dla Narodu Polskiego i Polonii Belgijskiej jakim są  zbliżające się wybory prezydenckie w Polsce.

Komitet Społeczny „Solidarni 2010” po zebraniu opinii wszystkich swoich członków i sympatyków - Polaków mieszkających w Belgii - pragnie udzielić pełnego poparcia dla kandydatury Pana Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. Uważamy, ze jest to jedyna kandydatura zapewniająca w nadchodzących wyborach w sposób skuteczny niepodległość Państwa Polskiego. Komitet włącza się w organizowanie i uzyskanie jak najszerszego poparcia dla kandydatury Pana Jarosława Kaczyńskiego wśród Polaków mieszkających na stałe i czasowo poza granicami naszego Kraju.

(-) Zarząd  i członkowie Komitetu Solidarni 2010
m.in.:

1. Anna i Józef  Woś, Stowarzyszenie Katolickie   Polonia Flandria
2. Księżna Izabela Czartoryska-Bnińska
3. Zofia Mrozowska, Prezes Stowarzyszenie Kombatantów Polskich w Belgii
4. Franciszek Gałązką, Chrześcijańsko - Demokratyczne Stronnictwo Pracy
5. Stanisław Kierklo, działacz polonijny, członek zarządu Komitetu Społecznego Solidarni 2010
6. Małgorzata Dużyńska, działacz polonijny
7. Marcin Odolak, działacz polonijny
 

Przynieś babci dowód
Solidarni z potrzebującymi pomocy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony