Serwis archiwalny

Jarosława Kaczyńskiego poparli

Poprzyj i Ty

Kłodzki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

30 maja w Dusznikach-Zdroju powołany został Kłodzki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Deklaracja poparcia
Polska jest najważniejsza


My, mieszkańcy ziemi kłodzkiej, wyrażamy poparcie dla Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na urząd prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.

Połączyło nas uznanie dla Jarosława Kaczyńskiego, wybitnego męża stanu, człowieka o wielkiej mądrości, kompetencjach i doświadczeniu politycznym, o wysokich walorach moralnych i intelektualnych.
Mamy przekonanie, że Jarosław Kaczyński, jako prezydent, zapewni poczucie bezpieczeństwa Polakom tu, w kraju, jak również Polsce - w Europie i w świecie.

Wiemy, że zadba o należne nam miejsce na arenie międzynarodowej, gdyż ma jasną wizję państwa silnego wielowiekową tradycją, ale i kroczącego śmiało ku przyszłości. Zadba o zachowanie naszej tradycji, kulturowego dorobku i wszelkiego dobra, jakim Polska może się poszczycić.

Polacy zasługują na to, by żyć w kraju praworządnym i sprawiedliwym, budowanym na starych i sprawdzonych, a przez to trwałych fundamentach chrześcijaństwa.
Gwarantem realizacji naszych marzeń o takiej Polsce jest Jarosław Kaczyński.

Dziś powołujemy Kłodzki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wierzymy, że zwycięży On w tych wyborach i z dumą będziemy mogli powiedzieć: „Nasz Prezydent Jarosław Kaczyński”.

Duszniki Zdrój, 30 maja 2010 r.

Deklarację podpisali mieszkańcy ziemi kłodzkiej, reprezentujący różne środowiska społeczne, zawodowe i opiniotwórcze:
1. Krystyna Śliwińska, działaczka opozycyjna, mgr filologii polskiej
2. Teresa Bazała, działaczka opozycyjna, mgr historii
3. Mieczysław Szyszka, senator VI kadencji
4. Krystyna Basałyga - Biernacka, lekarz medycyny
5. Jan Saul, mgr inż. chemik
6. Tadeusz Gołuch, rzemieślnik
7.Bolesław Krawczyk, burmistrz miasta Duszniki Zdrój IV kadencji
8.Irena Jagódka, urzędnik samorządowy
9. Marek Jagódka, wicestarosta kłodzki
10. Danuta Antonik, działaczka opozycyjna, rencistka
11. Urszula Barańska, działaczka opozycyjna, rencistka
12. Bernardyna Smarzewska, działaczka opozycyjna, nauczycielka
13. Mariola Karczewska, manager
14. Janina Wandolska, nauczycielka
15. Janina Maciak, nauczycielka
16. Wanda Długosz, nauczycielka
17. Wojciech Matuszewski, prawnik
18. Jolanta Terlecka, pedagog
19. Zygmunt Terlecki, przedsiębiorca budowlany
20. Mariusz Terlecki, pedagog
21. Natalia Terlecka, pedagog
22. Antoni Gałuza, mgr wf, dyrektor szkoły podstawowej w Kłodzku
23. Kazimierz Ferenz, emeryt
24. Maciej Wiązowski, uczeń
25. Bartłomiej Wiązowski, ekonomista
26. Maria Wiązowska, nauczycielka
27. Ryszard Wojsznis, przedsiębiorca
28. Zbigniew Bartnik, ekonomista, wicestarosta kłodzki I kadencji
29. Maria Szyszka, emerytka
30. Jolanta Rymarczyk, handlowiec
31. Andrzej Rymarczyk, przedsiębiorca
32. Ryszard Staruch, technik mechanik
33. Jan Karandziej, drukarz
34. Bogusław Gorczyński, przedsiębiorca
35. Teresa Strykozów, nauczycielka
36. Wanda Jagiełło – Mądro, rencistka
37. Tadeusz Mądro, ślusarz mechanik
38. Marian Majcher, elektromechanik
39. Krzysztof Drożyński, ekonomista
40. Halina Helwing, inżynier
41. Zenon Helwing, inżynier
42. Amelia Wojsznis, rentier podróżnik
43. Waldemara Tobiczyk, mgr geografii, nauczycielka
44. Jan Tobiczyk, przedsiębiorca
45. Elżbieta Kubiak, emerytka
46. Lech Rogulski, agronom, rencista
47. Zbigniew Karczewski, emeryt
48. Wojciech Biernacik, instalator
49. Tadeusz Majcher, instruktor nauki jazdy
50. Stanisław Płoskonka, elektryk, emeryt
51. Bolesław Jarczyński, prawnik
52. Maria Jarczyńska, pracownik umysłowy, emerytka
53. Maria Koblańska, ekonomistka
54. Ryszard Koblański, elektromechanik, rencista
55. Marian Kowalczyk, elektromechanik
56. Halina Świrska, emerytka
57. Jozef Świrski, lekarz
58. Piotr Saul, student
59. Elżbieta Piwońska, manager
60. Grzegorz Szałęga, manager
61. Janusz Gorczycki,
62. Czesław Piwoński, górnik
63. Krystyna Janicka, emerytka
64. Agnieszka Śliwińska, mgr filologii germańskiej
65. Marta Szlosberger, przedsiębiorca
66. Paweł Szlosberger, marynarz, przedsiębiorca budowlany
67. Ryszard Pietrzyk, mgr inż. budownictwa
68. Stefania Pietrzyk, mgr filologii romańskiej, nauczycielka

Duszniki Zdrój, 30 maja 2010 r.

Wszystkim chętnym do poparcia deklaracji podajemy adres e-mail: wybory_2010@o2.pl
Polska jest najwazniejsza
Solidarni z potrzebującymi pomocy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony