Serwis archiwalny

Jarosława Kaczyńskiego poparli

Poprzyj i Ty

Komitet Ziemi Sądeckiej, Gorlickiej i Limanowskiej

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Społecznego Komitetu Poparcia Pana Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Ziemi Sądeckiej, Gorlickiej i Limanowskiej
Stajemy dziś przed Wami, by wesprzeć najlepszego kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej Polskiej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa, ale także troska i dbałość o codzienne sprawy Polaków. Dlatego mamy prawo a wręcz obowiązek, aby mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach dotyczących życia publicznego całego Narodu.

Łączy nas Rzeczpospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy niezłomnie walczyli o Jej niepodległość i za tę wiarę płacili najwyższą cenę. Wybory są jak rachunek sumienia wobec tych wartości i tego wspólnego dobra, któremu na imię Polska. Ale wybory są także moralnym i historycznym zobowiązaniem wobec Polaków, którzy to najwyższe dobro nam ofiarowali i powierzyli nad nim pieczę.

Powołujemy Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że wybór Pana Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski silnej i nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie trwale zakotwiczonej w swojej tożsamości i chrześcijańskim dziedzictwie Narodu; Polski sprawiedliwej, solidarnej, uczciwej i praworządnej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce i możliwość rozwoju,
a w życiu publicznym zapanuje atmosfera prawdy i szczerej troski o Nasze Wspólne Państwo.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Ziemi Sądeckiej, Gorlickiej i Limanowskiej, którym wizja ta jest bliska, o poparcie kandydatury Pana Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .

Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego,
kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Gorlice, Powiat Gorlicki

1. Barbara Czochara – działaczka społeczna Gminy Biecz.

2. Jan Juruś – Prezes Koła Gorlickiego Stowarzyszenia Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

3. Krzysztof Kotowicz – Członek Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”- szef Gorlickiej „Solidarności”.

4. Tadeusz Magiera – lekarz medycyny Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipinkach.

5. Tomasz Płatek - lekarz, specjalista- geriatra. Ordynator oddziału Geriatrii w Gorlicach. Radny Rady Powiatu Gorlickiego.

6. Paweł Śliwa – adwokat, doktorant UKSW

7. Tomasz Tarasek – nauczyciel, Prezes Zarządu Gminnego OSP w Bobowej, Sołtys Wsi Wilczyska, Radny w Radzie Miasta Bobowa,

8. Andrzej Topczyj – nauczyciel polonista

9. Barbara Wiatr – pełnomocnik Wójta Gminy Gorlice d.s. Oświaty i równocześnie Dyrektor Oświatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Gminy Gorlice, była kurator oświaty województwa nowosądeckiego, była radna Rady Miasta Gorlice i Rady Powiatu Gorlickiego.

10. Wacław Zięba – filolog, nauczyciel

Nowy Sącz, Powiat Nowosądecki

1. Arkadiusz Aleksander – sportowiec, piłkarz KKS Sandecja, były zawodnik klubów: Widzew Łódź i Górnik Zabrze.

2. dr Andrzej Bulzak – teolog, psycholog, dziekan Wydziału Psychologii WSB-NLU, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu.

3. Janusz Dominik – przedsiębiorca, Prezes Zakładu Przetwórstwa Mleczarskiego

4. Jan First – rzemieślnik, Prezes Zarządu, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, działacz samorządowy i społecznik z doświadczeniem parlamentarnym.

5. Jerzy Giza – historyk, poeta, pedagog, inicjator działań niepodległościowych w PRL, wyróżniony wieloma odznaczeniami emigracyjnymi, m.in. przez Ś.P. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

6. Bożena Jawor – polonista, wiceprezydent Nowego Sącza, działaczka opozycji, współtwórczyni Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu; działaczka samorządowa.

7. Roman Kluska –przedsiębiorca, twórca potęgi Optimusa. Człowiek, laureat Nagrody Kisiela za „walkę z bezprawiem aparatu państwowego”; twórca słynnego programu gospodarczego Romana Kluski nazywanego „pakietem Kluski”.

8. dr hab. Wojciech Kudyba – filolog, wykładowca, profesor literatury w PWSZ w Nowym Sączu i UKSW, krytyk literacki, autor wielu tomików poezji.

9. Władysław Piksa – rolnik i pierwszy Przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych na Sądecczyźnie, internowany, współtwórca Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków oraz Kasy Wzajemnej Pomocy.

10. Andrzej Przybyszowski - dr nauk medycznych, były ordynator, były szef Rady Ordynatorów i wicedyrektor. Działacz Stowarzyszenia Lekarze Nadziei i Towarzystwa Chirurgów Polskich.
11. Józef Pyzik – Prezes Zarządu Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenie Handlu i Usług w Nowym Sączu; Przedsiębiorca, lider Samorządu Gospodarczego, Prezes Kongregacji Kupieckiej.

12. dr Tadeusz Rams – doktor nauk matematycznych, Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Nowym Sączu; autor programów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli; metodyk i dydaktyk,

13. Jarosław Rola – historyk, nauczyciel, Prezes Stowarzyszenia „Sądecka Rodzina Katyńska”.

14. Władysław Ryba – działacz opozycji w PRL, lider krynickiej „Solidarności”; działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy;

15. Marcin Lewczak - adwokat, zaangażowany w świadczenie pomocy prawnej dla najuboższych.

16. Stanisław Szarek – artysta plastyk i nauczyciel; kawaler „Orderu uśmiechu” i autor największego obrazu świata.

17. Zenon Szewczyk – filolog, ekonomista, nauczyciel akademicki, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości Inicjatyw Lokalnych STOPIL;


18. Andrzej Szkaradek – przywódca związkowy, działacz opozycji demokratycznej; represjonowany przez władze PRL, były radny sejmiku małopolskiego i poseł na Sejm RP. Aktualnie Przewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Małopolska.

19. Michał Zacłona – historyk, nauczyciel i wykładowca PWSZ; współtwórca Rocznika Sądeckiego;

20. inż. Leszek Zakrzewski – inżynier, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu.

Limanowa, Powiat Limanowski

1. Jan Baluta – adwokat, były Kierownik Urzędu Rejonowego w Limanowej,
2. Marek Czamara – przedsiębiorca , Prezes Firmy INSTAR
3. Stefan Hutek – pełnomocnik Powiatu Limanowskiego Sekcji Oświaty Regionu Małopolska NSZZ Solidarność., nauczyciel, społecznik.
4. Zofia Jankoś – Prezes Zarządu Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Limanowej.
5. Kazimierz Kowal- Prezes Akcji Katolickiej Dekanatu Limanowskiego, zaangażowany społecznik.
6. Józef Leśniak- kombatant, Porucznik Armii Krajowej, Długoletni pracownik Politechniki Wrocławskiej, Starszy Asystent Naukowo Inżynieryjno Techniczny.
7. Małgorzata Bożena Merkoska-Stolarz - działaczka społeczna, zaangażowana w działalność pomocową i charytatywną na rzecz mieszkańców i regionu limanowskiego.
8. Grażyna Mizgała - Prezes Stowarzyszenia „ SOS’’, wieloletnia przewodnicząca Związku Zawodowego Solidarność Szpitala w Limanowej.
9. Jan Ryszard Sułkowski - Członek Zarządu Regionu Małopolska NSZZ Solidarność.
Działacz społeczny.
10. Wojciech Włodarczyk - wice Przewodniczący Rady Wojewódzkiej , Przewodniczący Rady Powiatowej NSZZ. RI. Solidarność, rolnik.
Polska jest najwazniejsza
Solidarni z potrzebującymi pomocy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony