Serwis archiwalny

Jarosława Kaczyńskiego poparli

Poprzyj i Ty

Dlaczego Jarosław Kaczyński? Apel poparcia

Wielkim jest człowiek, któremu wystarczy
Pochylić czoła,
Żeby bez włóczni w ręku i bez tarczy
Zwyciężył zgoła!
Cyprian Norwid, Wielkość

Dlaczego Jarosław Kaczyński?
Apel poparcia

Apel ten adresujemy do ludzi, których łączy fascynacja osobą i dziełem autora Pana Cogito. W ciągu dwunastu lat jakie mijają od śmierci Poety określanego mianem sumienia narodu uformowało się środowisko herbertowskie podejmujące wiele inicjatyw, wśród nich wystawy, sesje naukowe, koncerty, spektakle teatralne, konkursy recytatorskie. Wszystkie te wydarzenia stworzyły więzi między ich uczestnikami.

Dzisiaj zgłaszając nasze poparcie dla kandydatury Jarosława Kaczyńskiego na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czujemy się wykonawcami poetyckiego testamentu Zbigniewa Herberta.

Patriotyzm i postawa obywatelska Jarosława Kaczyńskiego pozwalają nam żywić nadzieję, że jako Prezydent kraju będzie On wcielał w życie myśl wielkich naszych przodków, wieszczów i narodowych bohaterów, którzy marzyli o Polsce prawej i sprawiedliwej.

Jednocześnie pragniemy zaprotestować przeciw agresji osób publicznych kierowanej w stronę popieranego przez nas kandydata, którą odbieramy jako wyraz pogardy dla wartości konstytuujących polski naród. A gniew twój bezsilny niech będzie jak morze / ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych - pisał Zbigniew Herbert w Przesłaniu Pana Cogito.

W czasie niezwykle ważnego wyboru ten gniew będzie dodawał nam sił. Tak, Panie Jarosławie, Polska jest najważniejsza!

Halina Herbert-Żebrowska - siostra Zbigniewa Herberta
Maria Dorota Pieńkowska - kustosz muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Katarzyna Pechman - „Herbertiada”
Lidia Ujazdowska - filolog
Józef Maria Ruszar - redaktor i wydawca
Rafał Dzięciołowski
Przemysław Gintrowski
- bard, kompozytor
Ewa Dałkowska - aktorka
Tadeusz Sikora - pieśniarz
Piotr Załuski - reżyser, scenarzysta
Alina Czerniakowska - reżyser
prof. dr hab. Jacek Trznadel - pisarz, poeta, historyk literatury
Mariusz Olbromski - poeta, dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przasnyskiej
Jerzy Narbutt - pisarz
dr Józef Szaniawski - publicysta, wykładowca akademicki
dr Bohdan Urbankowski - pisarz, publicysta
Paweł Piekarczyk - pieśniarz
Tomasz Radziwonowicz - skrzypek, dyrygent
Karol Radziwonowicz - pianista
prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak – polonistka, UMK Toruń
prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski – pisarz, krytyk literatury
Piotr Szczepanik – pieśniarz
Monika Rasiewicz – aktorka, profesor PWST i Akademii Muzycznej, Kraków
Krzysztof Bień – aktor,
Piotr Kajetan Matczuk – pieśniarz, kompozytor
Jerzy Biernacki – publicysta
Konrad Turzyński – publicysta, bibliotekarz
Witold Błażejewski – artysta plastyk
Dominika Świątek – pieśniarka, kompozytorka
prof. dr hab. Marek Adamiec – Uniwersytet Gdański, filolog
Ryszard Czepulonis – Katolicka Inicjatywa Kulturalna
Krzysztof Legun – radca prawny
Jadwiga Maj – filolog
Eliza Kącka – filolog
Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska – redaktor
prof. Tadeusz J. Żuchowski – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, historyk sztuki
prof. dr hab. Jolanta Dudek – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, filolog
prof. dr hab. Tomasz Jasiński – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, historyk
prof. dr hab. Wojciech Suchocki – historyk sztuki, Poznań
dr hab. Mariusz Bryl – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
prof. dr hab. inż. Jan Dziuban – Politechnika Wrocławska
prof. Marek Sikora – astronom
dr hab. Leszek Kleszcz – Uniwersytet Wrocławski
dr Barbara Wawro
Piotr Kaszubowski
– poeta, historyk, kierownik Muzeum Historycznego w Przasnyszu
Henryk Bienkiewicz – emer. Wykładowca UJ, tłumacz, członek ZAIKS
Natalia Kuncewicz-Bienkiewicz – emer. Dypl. Nauczyciel fizyki
Hanna Simbierowicz
Zygmunt Simbierowicz

Karol Hryniewicz – filolog
Wojciech Wencel – poeta
Krzysztof Dawidowicz
Zuzanna Dawidowicz

Małgorzata Peroń – filolog
Zofia Peroń – filolog
Barbara Cerazy
Agnieszka Żurek – filolog
Tadeusz Witkowski – filolog
Beata Kazimierczak
Bożenna Beata Parzuchowska
– poetka, animatorka kultury
Kazimierz Michalczyk – radiolog
Agnieszka Pich

Przynieś babci dowód
Solidarni z potrzebującymi pomocy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony