Serwis archiwalny

Jarosława Kaczyńskiego poparli

Poprzyj i Ty

Chrzanowski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Powstał Chrzanowski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w komitecie zadeklarowały osoby różnorodnych profesji, związane z powiatami: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, myślenickim oraz suskim.

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Chrzanowskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego

Wszystkich nas łączy przekonanie, że Jarosław Kaczyński jako Prezydent RP najlepiej urzeczywistni wspólne marzenia milionów Polaków o Polsce nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje, Polsce suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy!

Dzisiaj stajemy przed Wami, by wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach dotyczących życia publicznego, życia całego Narodu.

Uczyńmy więc wszystko Drodzy Mieszkańcy, by nasz bardzo niewielki okręg mógł być dumny ze skali swego wkładu w prezydenckie zwycięstwo Jarosława Kaczyńskiego.

Chrzanów 15 maja 2010 r.

Listę podpisało pięćdziesiąt osiem osób, wśród, których znaleźli się:

1. Zbigniew Biernat - Burmistrz Zatora, Przewodniczący Rady Stowarzyszenie Doliny Karpia w Zatorze.
2.Władysław Drabek – prezes OSP Gminy Brzeszcze
3.Zdzisław Filip – radny powiatu oświęcimskiego
4.Stanisław Kłysz – przewodniczący NSZZ Solidarność KWK „Brzeszcze”
5.Stanisław Sajdak – sołtys Jawiszowic
6. Bogusław Studencki – przewodniczący ZZDG „Kadra” KWK „Brzeszcze”
7. Mirosław Szot – emerytowany przewodniczący NSZZ Solidarność KWK „Brzeszcze”
8. Jacek Wawro – prezes Koła Łowieckiego „Ryś” w Brzeszczach
9. Arkadiusz Włoszek – zastępca Burmistrza Brzeszcz
10. Władysław Zawadzki – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach
11. Krzysztof Halek – Wicestarosta Powiatu Myślenickiego
12. Maciej Ostrowski – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
13. Daniel Obajtek – Wójt Gminy Pcim
14. Jarosław Szlachetka – Wicewójt Gminy Pcim
15. Marek Mikoś – Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
16. Kazimierz Dąbrowski – Radny Rady Miejskiej Miasta i Gminy Myślenice
17. Waldemar Klisiak – olimpijczyk, wielokrotny reprezentant Polski w Hokeju, wieloletni kapitan Kadry Narodowej w Hokeju
18. Janusz Szczęśniak - Starosta Powiatu Chrzanowskiego
19. Andrzej Uryga - Przewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego
20. Andrzej Filipczak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chrzanowie
21. Krzysztof Kozik - Członek Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
22. Grzegorz Żuradzki - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie
23. Mirosław Lipowski - Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Związku Zawodowego „Kontra”
24. Dariusz Derendarz - Radny Miasta Libiąż
25. Krzysztof Kasperek - Przewodniczący Klubu Radnych PiS Rady Miasta Chrzanów
26. Marcin Karcz - Radny Rady Powiatu Chrzanowskiego
27. Agata Szuta - I Małopolski Wicekurator Oświaty
28. Tomasz Bąk - prezes stowarzyszenia „Miasto i Gmina XXI” w Kętach.
29. Józef Nycz - wiceprezes stowarzyszenia „Miasto i Gmina XXI” w Kętach.
30. Bogusław Bargieł - przewodniczący MK NSZZ „Solidarność” POIW w Kętach.
31. Józef Golonka - przewodnicząc NSZZ „Solidarność” w „Grupie Kęty”.
32. Achinger Ignacy - Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, aresztowany, skazany na rok pozbawienia wolności 1982.
33. Janusz Spannbauer – dyr. Powiatowego Urzędu Pracy Sucha Beskidzka
34. Ryszard Hadka – przew. Rady Gminy Stryszawa
35. Zbigniew Banaś – lek. med. Ord. Oddz. Ginek-Położ. Sucha Beskidzka
36. Lucyna Gruca –Banaś - lek. med. Ord. Oddz. Reumatologicznego Sucha Beskidzka
37. Edward Szklarczyk – trener, olimpijczyk, Sucha Beskidzka
38. Arkadiusz Kucia – lek. stomatolog, Budzów
39. Krystyna Wagiel – nauczycielka, Sucha Beskidzka
40. Wacław Kwaśny – socjolog, Sucha Beskidzka
41. Jan Ptaszek - nauczyciel, Sucha Beskidzka
42. Krzysztof Hudzik – w-ce przewodniczący zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „ Solidarność”
43. Krzysztof Chowaniak – przew. Rady Gminy Zawoja
44. Kazimierz Pająk – radny Rady Gminy Zawoja
45. Jerzy Pająk - radny Rady Gminy Zawoja
46. Józef Malik – inż. Zawoja
47. Stanisława Łagosz–Mirocha – radna Rady Gminy Zembrzyce
48. Karol Gliński – rzemieślnik, Zembrzyce
49. Krzysztof Grochot – student, Zembrzyce
50. Maria Grochot – nauczycielka, Zembrzyce
51. Lucyna Sulka – dyr. Przedszkola, Maków Podhalański
52. Dionizy Baca – emeryt, Maków Podhalański
53. Danuta Kukla – pedagog, Sucha Beskidzka
54. Andrzej Zawiła – emeryt, Sucha Beskidzka
55. Janina Zyzańska – nauczycielka, Sucha Beskidzka
56. Jacek Płaza – mgr inż. rolnictwa
57. Maciej Mażul – wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Prac. Parków Narodowych NSZZ „Solidarność”
58. Stanisław Korbel – elektronik, Grzechynia
59. Stanisława Wodyńska- Przewodnicząca Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach
60. Zdzisław Szczur- Przewodniczący Rady Miasta Wadowice, Przewodniczący Oddziału Nr 7 „Solidarności” w Wadowicach
61. Stanisław Żmija- Przewodniczący Stowarzyszenia „Wierni Bogu i Rzeczypospolitej” w Wadowicach
62. Bożena Flasz- Radna Powiatu Wadowickiego
63. Grażyna Ramos - Przewodnicząca Koła PiS w Wadowicach
64. ppor.Marian Pióro- żołnierz Armii Krajowej
65. Marek Wieroński- Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta w Starostwie Powiatowym w Wadowicach, działacz opozycji w latach 80-tych
66. Jan Nowak- członek NSZZ Solidarność, skazany i więziony w stanie wojennym za działalność konspiracyjną.
67. Stanisław Wąsik- członek Solidarności, były poseł na Sejm 1-szej kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.
68. Marian Gałosz - członek Solidarności, założyciel stowarzyszenia charytatywnego „Pełna Chata” w Andrychowie pomagającego ubogim i bezdomnym
69. Andrzej Szarek- Olszyny, Babice
70. Zbigniew Gugała- emeryt - górnik, Chrzanów - Pogorzyce
71. Elżbieta Gugała- ekonomista, Chrzanów - Pogorzyce
72. Małgorzata Godyń- psycholog, Chrzanów - Pogorzyce
73. Magdalena Malczyk- nauczyciel, Chrzanów - Pogorzyce
74. Krystian Malczyk- blacharz, Chrzanów - Pogorzyce
75. Władysława Godyń- emerytka - rolnik, Chrzanów – Pogorzyce
76. Elżbieta Wronka- nauczyciel, historyk z rodziną
77. Przemysław Baraniak - mgr zarządzania w administracji, Brzeszcze
78. 78. Przemysław Pająk- Chrzanów
79. Jakub Przewoźnik - politolog oraz magister zarządzania, Oświęcim
80. Halina Przewoźnik - magister farmacji, Oświęcim
81. Karol Przewoźnik - starszy inspektor do spraw umów, Oświęcim
82. Ewa Przewoźnik - magister chemii, kierownik laboratorium, Oświęcim
83. Adrian Wojciech Śreniawski- politolog, Oświęcim - Zaborze

Komitet jest strukturą otwartą, każdy kto chce osobiście wyrazić swoje poparcie dla Jarosława Kaczyńskiego, może zgłosić swój akces do Komitetu poprzez wysłanie informacji na adres: komitet.poparcia@beataszydlo.pl.
Przynieś babci dowód
Solidarni z potrzebującymi pomocy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony