Serwis archiwalny

Jarosława Kaczyńskiego poparli

Poprzyj i Ty

Tucholski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Do powstania Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej doszło zaraz po ogłoszeniu oficjalnych wyników I tury wyborów. Odbyło to się w sposób spontaniczny, gdyż to sami zainteresowani wyrazili chęć wspierania kandydata w walce o najważniejszy urząd w państwie. Kandydaturę Jarosława Kaczyńskiego swoim autorytetem, życiem i tym, co osiągnęli wspierać będą członkowie powstałego społecznego komitetu. Pod deklaracją podpisało się 35 osób.

Są wśród nich przedsiębiorcy, samorządowcy, nauczyciele i działacze społeczni.

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Tucholskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Tucholskiego,

Dzisiaj stajemy przed Wami, by wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach dotyczących życia publicznego, życia całego narodu.

Łączy nas Rzeczpospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Wybory są jak rachunek sumienia wobec wspólnego dobra.

Powołujemy Tucholski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce i możliwość rozwoju, a w życiu publicznym zapanuje atmosfera prawdy i szczerej troski o dobro wspólne.

Apelujemy do wszystkich Tucholan i mieszkańców Powiatu Tucholskiego, którym wizja ta jest bliska, o przystępowanie do społecznych komitetów poparcia Jarosława Kaczyńskiego. Tucholski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Tuchola, 21 czerwca 2010 r.

1. Piotr Mówiński, Starosta Tucholski
2. Piotr Broszkiewicz, radny powiatowy, rolnik
3. Małgorzata Oller, radna powiatowa
4. Teresa Jagła, handlowiec
5. Alina Augustyńska, handlowiec
6. Tomasz Augustyński, handlowiec
7. Andrzej Szreiber, handlowiec
8. Wiesław Wlekliński, nauczyciel
9. Józef Pilarski, radny Gminy Lubiewo, przedsiębiorca
10. Zbigniew Wamke, Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuchola
11. Bogdan Wojciechowski, prezes Zarządu Lewiatan „Brda”
12. Patryk Wojciechowski - prokurent
13. Piotr Grzywacz, Muzeum Sygnałów Myśliwskich
14. Dariusz Kwaśniewski, radny Rady Miejskiej, leśnik
15. Leszek Kaczyński, specjalista ds. Lasów Niepaństwowych, leśnik
16. Cecylia, Leszek Stasiak, właściciele hotelu
17. Witold Cupa, Inspektor Nadzoru Budowlanego
18. Józef Prostojanek, sędzia boksu zawodowego WBA
19. Jerzy Kądziela, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Duszpasterska Wspólnota Rolników,
20. Jan Lesikowski, z-ca przewodniczącego Regionalnego Koła Przyjaciół Radia Maryja
21. Adam Korthals, członek Stowarzyszenia Obywatelskiej Społeczności „SOS dla Tucholi”
22. Kazimiera Przebieracz, emerytowana nauczycielka
23. Sławomir Muzolf, działacz Polskiego Związku Niewidomych w Tucholi
24. Henryk Jabłoński, nauczyciel
25. Jerzy Kowalik, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
26. Wojciech Kroplewski, lekarz
27. Stanisław Kożuch, rolnik
28. Jan Myśliwiec, przedsiębiorca
29. Szymon Chyła, członek Parafialnego Klubu Sportowego „Unitas”
30. Aleksandra Kabat, radna powiatowa
31. Paweł Musolf, student
32. Krzysztof Joppek, były Burmistrz Tucholi, radny Rady Miejskiej
33. Janina Szreiber, Dyrektor Zarządu „ERAGA” o/w Tucholi
34. Łucjan Jagła, handlowiec
35. Edmund Biesek, emerytowany taksówkarz
Przynieś babci dowód
Solidarni z potrzebującymi pomocy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony