Serwis archiwalny

Jarosława Kaczyńskiego poparli

Poprzyj i Ty

Społeczny Komitet Ziemi Płockiej Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Polska jest najważniejsza
Deklaracja Społecznego Komitetu Poparcia Ziemi Płockiej
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na urząd Prezydenta RP

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatów: Płockiego, Gostynińskiego i Sierpeckiego!

Dzisiaj stajemy przed Wami, by wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. To właśnie od Niego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszej Ojczyzny i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach.

Łączy nas Rzeczpospolita - Wolna i Solidarna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość.

Powołujemy Społeczny Komitet Poparcia Ziemi Płockiej dla Jarosława Kaczyńskiego. Jesteśmy przekonani, że ten wybór gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje; Polski otwartej na świat, a jednocześnie suwerennej, nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski zjednoczonej, w której każdy obywatel odnajdzie godne miejsce i możliwość rozwoju, a w życiu publicznym zapanuje atmosfera szacunku, prawdy i szczerej troski o dobro wspólne.

Zwracamy się do mieszkańców powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego o przystępowanie do Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

Płock, dnia 7 maja 2010 r.

Włodzimierz Fetliński – inż., mąż Śp. Senator Janiny Fetlińskiej
Bartosz Fetliński – mgr inż., syn Śp. Senator Janiny Fetlińskiej
Benedykt Pszczółkowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Paweł Kaźmierczak – Starosta Sierpecki
Andrzej Twardowski – Wicestarosta Sierpecki
Piotr Leśniewski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu
Małgorzata Purcelewska – mgr inż., Radna Powiatu Płockiego
Andrzej Cieślak – Radny Powiatu Płockiego
Maciej Jabłoński – mgr inż., Radny Powiatu Płockiego
Henryk Kamiński – Radny Powiatu Płockiego
Piotr Kwiatkowski – mgr. inż, Radny Powiatu Płockiego
Marek Moderacki – Radny Powiatu Płockiego
Tomasz Skorupski – mgr inż., Radny Powiatu Płockiego
Marek Wąsowski – Radny Powiatu Płockiego
Daniel Zaborowski – Radny Powiatu Płockiego
Marian Pagórek – lekarz specjalista kardiolog, działacz solidarnościowy od 1980 r., represjonowany, Radny Powiatu Gostynińskiego
Grzegorz Raciborski – mgr prawa, Radny Powiatu Gostynińskiego
Wiesław Wojtalewicz – rolnik, Radny Powiatu Gostynińskiego
Edmund Zieliński – mgr inż. rolnictwa, Radny Powiatu Gostynińskiego
Sławomir Wawrzyński – Wójt Gminy Stara Biała
Wojciech Kępczyński – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego
Adam Molak – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” RI
Marek Sankiewicz – lekarz weterynarii
Jakub Wiktorzak – lekarz weterynarii
Marek Zaborowski – dr inż. rolnictwa
Mieczysław Zieliński – działacz solidarnościowy, przedsiębiorca
Tadeusz Taworski – społecznik, działacz solidarnościowy, internowany, dyr. płockiego ZOO w latach 1956 – 96
Lesław Wojno – Przewodniczący Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Sławomir Waćkowski – leśniczy
Albert Kołodziejski – mgr, Prezes TBS Płońsk
Adam Żywiałkowski – rolnik
Lidia Pokorska – lekarz stomatolog
Elżbieta Jóźwiak – Rudzka – lekarz medycyny
Elżbieta Wojciechowska – pielęgniarka, nauczyciel zawodu
Anna Dębska – mgr zarządzania
Zygmunt Paradowski – kierowca
Sylwia Słabowska – inspektor
Joanna Spychała – stażystka
Wiesław Czarciński – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1w Sierpcu
Lilia Olejniczak – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu
Wojciech Mielczarek – przedsiębiorca
Krzysztof Sumińsk – Pełnomocnik NSZZ „Solidarność” RI w Sierpcu
Waldemar Olejniczak – przedsiębiorca
Sławomir Pilarski – ratownik medyczny
Andrzej Cześnik – rolnik
Bogdan Wierzbicki – przedsiębiorca
Jan Karwowski – przedsiębiorca
Grzegorz Karwowski – przedsiębiorca
Jan Kawczyński – oficer emerytowany
Antoni Klimowski – rolnik
Piotr Rutkowski – technik mechanik, przedsiębiorca
Tomasz Szumański – przedsiębiorca
Urszula Sumińska – studentka prawa
Paweł Kluska – rolnik
Marek Lejman – nauczyciel
Maria Lejman – nauczyciel
Piotr Kamiński – technik elektryk
Małgorzata Andrzejczak – lekarz specjalista chorób wewnętrznych
Anna Florczak – mgr administracji
Maria Fudała – mgr nauk ekonomicznych, Wójt Gminy Sanniki poprzedniej kadencji
Maria Gajewska – rolnik – sadownik
Jan Głodowski – działacz solidarnościowy od 1980 r., internowany
Elżbieta Lewandowicz – pielęgniarka, Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” SPZZOZ
Paweł Migdalski – mgr administracji
Wacława Ołdak – farmaceuta
Radosław Sebastian Ołdak – mgr inż., informatyk
Anna Orzeszek – Borkowska – instruktor ds. społeczno–wychowawczych
Krystyna Pagórek – mgr farmacji
Zygmunt Pawlak – budowlaniec
Romuald Sarzała – mgr pedagogiki
Renata Śniecikowska – lekarz specjalista neurolog
Alicja Wasilewska – mgr, historyk sztuki
Paweł Węglewski – pracownik magazynowy, brygadzista
Jolanta Zielińska – mgr inżynier, nauczyciel
Przynieś babci dowód
Solidarni z potrzebującymi pomocy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony