Serwis archiwalny

Jarosława Kaczyńskiego poparli

Poprzyj i Ty

Kętrzyński Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Deklaracja
Kętrzyńskiego Społecznego Komitetu Poparcia
kandydata na Prezydenta RP
Jarosława Kaczyńskiego
„Polska Jest Najważniejsza”

Powołujemy Kętrzyński Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Jesteśmy przekonani, że wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie marzeń o Polsce, z której wszyscy będziemy dumni. To wizja Polski nowoczesnej i dostatniej, a zarazem opartej o najpiękniejsze narodowe wartości. Wierzymy, że przyszły Prezydent Jarosław Kaczyński będzie gwarantem przemian i innowacyjności, troskliwie dbając o dobro wspólne.

Jarosław Kaczyński całym swoim życiem udowodnił, jak ważne jest sprawne państwo, służące wszystkim jego mieszkańcom. Nasze działanie ma charakter społeczno - obywatelski.

Chcemy własną pracą i zaangażowaniem pomóc w tegorocznej kampanii prezydenckiej. Ufamy że Polska, w której prezydentem będzie Jarosław Kaczyński, stanie się krajem o istotnej - podmiotowej roli na arenie międzynarodowej. Jarosław Kaczyński to kompetentne, uczciwe i godne reprezentowanie majestatu Rzeczypospolitej, w odniesieniu do obywateli w kraju i za granicą.

Dzisiaj tylko Jarosław Kaczyński może zapewnić naszej ojczyźnie pomyślną przyszłość. Odrzucając koncepcję narodowych kompleksów, apelujemy o społeczną mobilizację. Wszystko w imię zasady - Polska jest najważniejsza.

1. Dominika Sobczuk - Studentka
2. Dorota Głąbińska - Pielęgniarka
3. Ewa Grusiecka - Nauczycielka
4. Halina Piasecka - Radna Rady Miasta Kętrzyn
5. Janina Mazurkiewicz
6. Jerzy Adamczyk - Opozycjonista w czasach PRL, I-wszy przewodniczący Rady Miasta Kętrzyn po 1989r.
7. Jerzy Wielicki - Opozycjonista w czasach PRL, działacz FMW Warmii i Mazur 8. Jolanta Bednarek
9. Józef Banaszuk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kętrzyn
10. Kaczan Antoni - Emeryt
11. Małgorzata Bylicka - Radna Rady Miasta Kętrzyn
12. Monika Zawadzka - Studentka
13. Robert Wojciechowski - Przedsiębiorca
14. Tadeusz Wasilewski - Przewodniczący Oddziału Regionu NSZZ Solidarność w Kętrzynie
15. Teresa Adamczyk - Emerytka
16. Teresa Kochanowska - Emerytka
17. Teresa Prokop - Przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie
18. Wiesław Piotr Feszowicz - Działacz Oddziału Regionu NSZZ Solidarność w Kętrzynie
19. Witold Wcisło - Wicedyrektor Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, Lekarz
20. Władysław Balik - Współzałożyciel Klubów "Gazety Polskiej"
Przynieś babci dowód
Solidarni z potrzebującymi pomocy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony