Serwis archiwalny

Jarosława Kaczyńskiego poparli

Poprzyj i Ty

Rawski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Rawskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego,
Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Ziemi Rawskiej!

Dzisiaj stajemy przed Wami, by poprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszej Ojczyzny i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach dotyczących naszego Narodu.

Łączy nas Rzeczpospolita - Wolna i Solidarna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Wybory są jak rachunek sumienia wobec wspólnego dobra.

Powołujemy Rawski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski otwartej na świat, a jednocześnie suwerennej, nieodcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której każdy obywatel odnajdzie godne miejsce i możliwość rozwoju, a w życiu publicznym zapanuje atmosfera szacunku, prawdy i szczerej troski o dobro wspólne.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Ziemi Rawskiej, którym wizja ta jest bliska, o przystępowanie do społecznych komitetów poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

Rawa Mazowiecka, dnia 21 maja 2010.

Rawski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zbigniew Karpiński - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska
Elżbieta Muszyńska - działacz społeczny
Wanda Raczyńska-Sroga – nauczycielka
Maria Dąbrowska – nauczycielka
Katarzyna Misztal – tłumacz
Edward Rosa – przedsiębiorca
Andrzej Bors – przedsiębiorca
Józef Czech – rolnik
Gabriel Sikorski – nauczyciel
Przemysław Szewczyk - działacz samorządowy
Roman Ptasiński – nauczyciel
Teodora Sowik - pracownik samorządowy
Jolanta Kaczmarek – księgowa
Edward Bronowski- pracownik techniczny
Gabriel Kwiatkowski – nauczyciel
Dariusz Stępniewski – przedsiębiorca
Grzegorz Łysoniewski – nauczyciel
Zbigniew Derda – przedsiębiorca
Zygmunt Woźniak - przedsiębiorca
Rafał Dobrowolski – przedsiębiorca
Jan Szczęśniak - pracownik samorządowy
Halina Kamińska – pielęgniarka
Sławomir Ekiel – nauczyciel
Ireneusz Staworzyński - działacz samorządowy
Włodzimierz Michalak - działacz samorządowy
Dariusz Misztal – inżynier
Tomasz Nowicki – lekarz
Krystyna Misztal
Jarosław Nowicki
Marianna Nowicka
Jan Bors
Zofia Bors
Cecylia Mirowska
Eleonora Stolarek – nauczycielka
Cecylia Magiera – nauczycielka
Barbara Kałucka
Krystyna Michałowska-Zys – nauczycielka
Grażyna Melon
Teresa Czech
Danuta Kata – nauczycielka
Barbara Wilska – przedsiębiorca
Janina Nowaczyńska
Halina Kwiatkowska – nauczycielka
Bogdan Batorek – nauczyciel
Leszek Jarosiński – nauczyciel
Jerzy Kubik
Henryk Kałucki
Rafał Matysiak
Małgorzata Matysiak
Wiesława Lewkowska - pracownik samorządowy
Katarzyna Gałaj - nauczycielka
Przynieś babci dowód
Solidarni z potrzebującymi pomocy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony