Serwis archiwalny

Jarosława Kaczyńskiego poparli

Poprzyj i Ty

Siemiatycki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Siemiatyckiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Siemiatycz i powiatu siemiatyckiego!

Dzisiaj stajemy przed Wami, by wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach dotyczących życia
publicznego, życia całego narodu.

Łączy nas Rzeczpospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Wybory są jak rachunek sumienia wobec wspólnego dobra.

Powołujemy Siemiatycki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce i możliwość rozwoju, a w życiu publicznym zapanuje atmosfera prawdy i szczerej troski o dobro wspólne.

Apelujemy do wszystkich Siemiatyczan i mieszkańców powiatu siemiatyckiego, którym wizja ta jest bliska, o przystępowanie do społecznych komitetów poparcia Jarosława Kaczyńskiego.


Siemiatycki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego,
kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Siemiatycze, 25 maja 2010 r.

Założyliśmy Siemiatycki Komitet Społecznego poparcia Jarosława Kaczyńskiego na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Komitet obejmuje zasięgiem miasto Siemiatycze i powiat siemiatycki (woj. podlaskie).

W skład Komitetu wchodzą następujące osoby:

1. mgr Zbigniew Radomski  - Burmistrz Miasta Siemiatycze
2. inż. Stanisław Waldemar Fleks – Z-ca Burmistrza Miasta Siemiatycze
3. Ks. Prałat mgr Bogusław Kiszko – Dziekan Dekanatu siemiatyckiego
4. Ks. mgr Marcin Gołębiewski
5. Ks. Dr Jarosław Błażeja
6. mgr Andrzej Kochański- przedsiębiorca (były Burmistrz Miasta Siemiatycze w latach 1990-1998)
7. mgr Danuta Jaszczołt – Skarbnik Miasta Siemiatycze
8. mgr inż. Aleksander Rękawek – Dyrektor Szkoły
9. mgr inż. Krzysztof Andruszkiewicz – Dyrektor 
10. mgr inż. Józefa Stankiewicz  - Kierownik,  pracownik samorządowy
11. Barbara Jadwiga Weremczuk – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach,
12. mgr. inż. Krzysztof Leszczyński – inspektor, pracownik samorządowy
13. mgr Marek Bobel – inspektor, pracownik samorządowy
14. mgr inż. Barbara Zielińska Lubowicka- - inspektor,  pracownik samorządowy
15. mgr Katarzyna Walkowicz - - inspektor, pracownik samorządowy
16. Grażyna Wilczyńska – specjalista ds. ekonomicznych  - pracownik samorządowy
17. mgr Bożena Tatarczuk - - inspektor, pracownik samorządowy
18. Katarzyna Andruszkiewicz – inspektor, pracownik samorządowy
19. mgr Bogdan Klepacki – pracownik samorządowy
20. mgr Ewa Daniela Klepacka – nauczyciel
21. mgr Bogumiła Gieros – nauczyciel
22. mgr Anna Bobel – nauczyciel 
23. mgr inż. Zenon Żukowski -  Prezes Przedsiębiorstwa
24. mgr Janina Drozdowska – przedsiębiorca
25. inż. Czesław Żero – pracownik administracji rządowej
26. mgr Janina Karp- przedsiębiorca
27. inż. Bogdan Uszyński – pracownik administracji rządowej
28. mgr Grażyna Uszyńska – nauczyciel
29. Przemysław Ryciuk- Prezes Przedsiębiorstwa
30. Antoni Kosieradzki- Kierownik pracowni RTG
31. inż. Mirosław Gołębiewski – przedsiębiorca
32. Roman Zdrojewski – kierownik w przedsiębiorstwie
33. Teresa Mioduszewska – ekonomista – pracownik samorządowy
34. Robert Klatt – pracownik samorządowy
35. Franciszek Ryszard Sak- ekonomista
36. Mieczysław Weremczuk – monter instalacji sanitarnych - 
37. Małgorzata Jodłowska – pracownik umysłowy
38. Stanisław Zaremba – przedsiębiorca
39. Wiesław Jakubowski - emeryt
40. Józefa Jakubowska emerytka
41. Andrzej Jakubowski – emeryt
42.  Ryszard Mańko. – emeryt
43. Tadeusz Ryciuk emeryt
44. Mariusz Ryciuk - przedsiębiorca

Przynieś babci dowód
Solidarni z potrzebującymi pomocy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony