Serwis archiwalny

Jarosława Kaczyńskiego poparli

Poprzyj i Ty

Sosnowiecki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Deklaracja Sosnowieckiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Świadomi wagi zbliżających się wyborów prezydenckich powołujemy do życia Sosnowiecki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na Prezydenta RP.

Łączy nas wszystkich wizja Polski wolnej, sprawiedliwej i silnej, dlatego opowiedzenie się za kandydaturą Jarosława Kaczyńskiego jest w tej kampanii oczywistym wyborem. Podzielamy Jego wizję Polski – kraju, który nie musi wyrzekać się swoich wspaniałej tradycji, by stać się nowoczesnym. Uważamy, że modernizacja państwa, poprawa funkcjonowania instytucji państwowych, nie musi oznaczać odejścia od narodowej praktyki kultywowania najlepszych cnót patriotycznych i obywatelskich.

Apelujemy do wszystkich sosnowiczan, dla których los Ojczyzny jest ważny, o poparcie dla takiej wizji Polski.

Dotychczasowa droga życiowa i działalność polityczna Jarosława Kaczyńskiego stanowią najlepszą gwarancję, że na najwyższy urząd w Rzeczypospolitej Polskiej wybierzemy człowieka, dla którego Polska jest najważniejsza.

7 czerwca 2010 r.

1. prof. dr hab. Urszula Mazurek - nauczyciel akademicki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydział Farmacji w Sosnowcu
2. prof. dr hab. Joanna Magdalena Sobczyk, nauczyciel akademicki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydział Farmacji w Sosnowcu
3. prof. dr hab. Wiesław Wójcik, kierownik Zakładu Antropologii Kultury i Filozofii Człowieka ATH w Bielsku Białej, radny Miasta Sosnowca
4. dr Marian Wójcik, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach
5. dr Krzysztof Ślaski - chirurg szczękowy, ordynator Oddziału Specjalistycznego Szpitala im. św. Barbary w Sosnowcu, radny sejmiku woj. śląskiego
6. dr Maria Boryczka – nauczyciel akademicki Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach
7. dr Rafał Kozłowski – nauczyciel akademicki w Katedrze Przedsiębiorczości Akademii Ekonomicznej w Katowicach
8. Grzegorz Boryczka, lekarz medycyny
9. Alicja Wójcik, filolog, nauczyciel akademicki
10. dr Jan Czempas, pracownik naukowy Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach;
11. dr Maria Halina Łazicka - pracownik naukowy Katedry Fizjologii i Medycyny pracy Akademii Ekonomicznej w Katowicach
12. dr Ewa Czarnecka – Wójcik - nauczyciel akademicki Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach
13. Maria Stylińska - nauczyciel akademicki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki UŚ w Sosnowcu
14. dr Kazimiera Malik - nauczyciel akademicki Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu
15. Przemysław Wydra - nauczyciel, wiceprzewodniczący Rady Miasta Sosnowca
16. Tomasz Rogala - prawnik, radny Miasta Sosnowca
17. Jacek Palusiński – drukarz, radny Miasta Sosnowca
18. Michał Węcel - historyk, pracownik Muzeum w Sosnowcu
19. Danuta Jarosz - wiceprzewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
19. Elżbieta Laskiewicz, aktorka „Teatru Zagłębia” w Sosnowcu
20. Hanna Marszałek-Kramarz – lekarz medycyny
Przynieś babci dowód
Solidarni z potrzebującymi pomocy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony