Serwis archiwalny

Jarosława Kaczyńskiego poparli

Poprzyj i Ty

Sokólski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Deklaracja „Polska jest najważniejsza”

Szanowni Państwo!

Stajemy przed Wami nie jako osoby prywatne, chcące podzielić się swoimi osobistymi marzeniami. Dzisiaj stajemy przed Wami, jako obywatele, pragnący wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych marzeniach i pragnieniach dotyczących życia publicznego, życia całego narodu.

Łączy nas Rzeczpospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Wybory są jak rachunek sumienia wobec wspólnego dobra.

Powołujemy społeczny komitet poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że daje on największą szansę urzeczywistnienia wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce do życia, do osobistego i wspólnotowego rozwoju.

Jesteśmy przekonani, że może to być Polska sprawiedliwa, dbająca o tych, którym z różnych powodów jest najtrudniej.

Jesteśmy przekonani, że może to być Polska silna i zdolna do prowadzenia podmiotowej polityki w Europie i świecie.

Apelujemy do wszystkich środowisk, którym wizja ta jest bliska, o poparcie Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Sokólka, 30 maja 2010 roku

1. Lucyna Szebiotko – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokółce
2. Barbara Tatarczuk – poetka
3. Ks. Kanonik Konstanty Andrzejewicz – ks. Proboszcz Parafii pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy Białostockiej
4. Krystyna Andrzejewska – Dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury
5. Stanisław Piasecki – przedsiębiorca-artysta, właściciel firmy „Metaloplastyka”
6. Celina Łuckiewicz –nauczycielka, artystka-plastyczka
7. Józef Skorupski – sekretarz miasta Suchowola
8. Jacek Kaczorowski – przewodniczący Rady Miejskiej w Suchowoli
9. Czesław Markiewicz – radny Rady Gminy Janów
10. Krystyna Kostera – pracownik Sokólskiego Ośrodka Kultury
11. Jadwiga Burnos – nauczycielka
12. Wojciech Rećko – działacz społeczny, sołtys wsi Bobrowniki
13. Janina Hołownia - działaczka ruchu społ.-kat., „Radio Maryja”
14. Gracjan Suchocki - nauczyciel polonista
15. Jadwiga Bieniusiewicz – radna Rady Miejskiej w Sokółce
16. Anna Szebiotko – pracownica Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sokółce
17. Ewa Puciłowska – właścicielka gospodarstwa agroturystycznego
18. Jan Sulik – nauczyciel, działacz NSZZ„Solidarność”
19. Wiesław Macko – przedsiębiorca, Prezes SPD w Sokółce
20. Stanisław Małachwiej – Burmistrz Miasta Sokółka
21. Piotr Bujwicki – Zastępca Burmistrza Miasta Sokółka
22. Jerzy Maciej Kraszewski – przedsiębiorca, Prezes spółki komunalnej w Suchowoli
23. Małgorzata Dziewiątkowska – nauczycielka, właściciel prywatnej szkoły języka angielskiego
24. Bożena Wańczewska – lekarz stomatolog
25. Tomasz Dziewiatkowski – przedsiębiorca
26. Halina Owsiejko – księgowa
27. Bożena Haponik – starsza pielęgniarka w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej
28. Janina Andrukiewicz – pracownik administracji Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej
29. Anna Kirejczyk – emerytowana pracownica Kuratorium Oświaty
30. Maria Jolanta Łajkowska- bibliotekarka w Dąbrowie Białostockiej
31. Mateusz Łajkowski – student Politechniki Białostockiej
Przynieś babci dowód
Solidarni z potrzebującymi pomocy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony