Serwis archiwalny

Jarosław Kaczyński

Jarosław Kaczyński o Polsce


  • Nasz wspólny cel wyraża najlepiej proste stwierdzenie, które powinniśmy sobie ciągle przypominać: warto być Polakiem, warto by Polska rozwijała się, jako duży, poważny europejski kraj.
  • Silnej, niezależnej, dostatniej Polski nikt nam nie podaruje, nie dostaniemy jej za darmo. Możemy ją zbudować tylko razem, codziennym wysiłkiem nas wszystkich. Taka Polska jest zadaniem ambitnym, ale nie powinniśmy bać się ambitnych wyzwań. Stawiamy je przecież sobie codziennie w życiu prywatnym.
  • Jesteśmy wspólnotą, a wspólnota Polaków musi być i wolna, i solidarna. Oznacza to Polskę pracy i przedsiębiorczości, Polskę praworządną i sprawiedliwą, w której z gospodarczej pomyślności kraju korzystać będą wszyscy obywatele, a polityka społeczna zmierzać będzie do zapewnienia każdej rodzinie godnego życia.
  • Chcemy sukcesu, odczuwanego przez miliony polskich rodzin. Sukcesu ludzi, całego naszego narodu i naszego państwa: Rzeczypospolitej. Sukcesu, który da nam wszystkim nadzieję i bezpieczeństwo.
  • Bezpieczna Polska, Polska nadziei, nie jest dana raz na zawsze. Musimy zbudować sprawne, uczciwe, przyjazne państwo i silną armię. Musimy dbać o nasze bezpieczeństwo energetyczne. O godne miejsce Polski w Europie i we Wspólnocie Atlantyckiej.
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony