Serwis archiwalny

AktualnościRSS

Lubelski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

W Lublinie utworzony został Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. W jego skład weszli m.in. przedstawiciele środowisk naukowych, działacze społeczni i samorządowi, artyści. Członkowie komitetu podpisali deklarację „Polska jest najważniejsza”.

Apel
Lubelskiego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na urząd na Prezydenta RP


Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Lublina i Ziemi Lubelskiej

 W życiu państw i narodów zdarzają się chwile szczególne, wymagające wyraźnych deklaracji. Taką chwilą są dla naszej ojczyzny nadchodzące wybory.
 Rozstrzygnięcie, jakiego niedługo dokonamy, będzie stanowić istotną cezurę w naszych dziejach. Urząd Prezydenta RP to najwyższy urząd w państwie. To, kto będzie Głową Państwa, najwyższym reprezentantem narodu, ma dla nas znaczenie nie do przecenienia!

Potrzeba dziś gwaranta takiej wizji Polski, z której będziemy dumni. Nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze tradycje. Suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nieodcinającej się od swojej tożsamości. Niepodzielnej, w której wszyscy odnajdą godne miejsce do życia i rozwoju. Polski, w której dominuje roztropna i solidarna troska o dobro wspólne. W której dążenie do prawdy kształtuje przestrzeń życia publicznego.

Marzymy o wspólnej Polsce, dla której chcemy zgodnie pracować, mimo dzielących nas różnic. Przypominał o tym Jarosław Kaczyński, kandydat, którego pragniemy poprzeć.

Apelujemy do mieszkańców Lublina i Ziemi Lubelskiej o poparcie tej kandydatury.
 
Polska to nasze wspólne, wielkie zobowiązanie.

Polska jest najważniejsza.

Bądźmy razem!

Lublin, 17 maja 2010 r.

Lubelski Komitet Poparcia Kandydatury Jarosława Kaczyńskiego na Prezydenta RP

Janusz Bodziacki
Prof. dr hab. Henryk Cioch
Kazimierz Czerwiński
Prof. dr hab. Łukasz Czuma
Dr hab. Prof. KUL Włodzimierz Dłubacz
Dr nauk med. Janusz Dubejko
Dr hab. Prof. UMCS Grzegorz Jawor
Prof. dr hab. Marian Kondracki
Marek Koryciński
Prof. dr hab. Ryszard Maciejewski
Jerzy Pasierbiak
Marian Pawełczak
Henryk Pielach
Dr hab. Prof. UMCS Andrzej Rozwałka
Dr nauk med. Andrzej Szczepanowski
Prof. dr hab. Witold Stępniewski
Kazimierz Stasz
Zbigniew Strzałkowski
Doc. Dr hab. Krzysztof Szulowski
Bogdan Walas
Prof. dr hab. Teresa Widomska-Czekajska
Prof. dr hab. Wanda Wójtowicz
Dr Jan Żelazny
Doc. Dr hab. Maria Szczotka
Dr hab. Prof. KUL Tomasz Panfil

Drukuj
Powrót do listy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony