Serwis archiwalny

AktualnościRSS

Lubelski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

W Lublinie utworzony został kolejny Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. W jego skład weszli m.in. pracownicy naukowi, działacze społeczni i samorządowi. Członkowie komitetu podpisali deklarację „Polska jest najważniejsza”.

Polska jest najważniejsza!
Deklaracja Lubelskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego,
kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Lublina i Lubelszczyzny! W życiu państw i narodów zdarzają się chwile szczególne, wymagające wyraźnych deklaracji. Taką chwilą są nadchodzące wybory.
Rozstrzygnięcie, jakiego niedługo dokonamy, będzie stanowić istotną cezurę w naszych dziejach. Wybór Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej nie jest aktem zmierzającym do zajęcia wyposażonego w piękne żyrandole Pałacu. Urząd Prezydenta RP to najwyższy urząd w naszym państwie. To, kto będzie Głową Państwa, najwyższym reprezentantem narodu, ma znaczenie nie do przecenienia!

Potrzeba dziś gwaranta takiej wizji Polski, z której będziemy dumni - nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości. Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce do życia i rozwoju. Polski, w której dominuje roztropna i solidarna troska o dobro wspólne. Polski, w której dążenie do prawdy i dobra kształtuje przestrzeń życia publicznego.

Mamy prawo marzyć o Polsce i wspólnie dla niej pracować, mimo dzielących nas różnic. O tym prawie przypomniał Jarosław Kaczyński, kandydat, którego pragniemy poprzeć.
Apelujemy o poparcie dla Jego kandydatury do tych mieszkańców Lublina i Ziemi Lubelskiej, którzy podzielają pogląd, iż Polska to nasze wspólne, wielkie zobowiązanie. Polska jest najważniejsza! Bądźmy razem!

Lublin, dnia 11 maja 2010 r.

Lubelski Społeczny Komitet Poparcia Kandydatury Jarosława Kaczyńskiego na Prezydenta RP

prof. dr hab. Witold Stępniewski
prof. dr hab. Ryszard Maciejewski
dr hab. prof. KUL Włodzimierz Dłubacz
dr hab. prof. KUL Mirosław Piotrowski
dr hab. prof. UMCS Grzegorz Jawor
dr hab. prof. UMCS Andrzej Rozwałka
prof. dr hab. Wanda Wójtowicz
prof. dr hab. Teresa Widomska-Czekajska
dr nauk med. Janusz Dubejko
dr nauk med. Andrzej Szczepanowski
prof. dr hab. Henryk Cioch, prof. KUL
Kazimierz Stasz -  artysta rzeźbiarz
Bernard Nowak – pisarz, prezes Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Zbigniew Strzałkowski, pisarz i plastyk
Marek Koryciński - prezes Civitas Christiana
Kazimierz Czerwiński - poseł na Sejm X kadencji, wieloletni prezes
Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej

kombatanci:
Marian Pawełczak- Środowisko AK WiN - Zaporczycy
Jerzy Pasierbiak – Prezes WiN Obszaru Środkowowschodniego, wiceprezes Zarządu WiN (na Polskę)
Bogdan Walas - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów - Oddział w Lublinie
Eugeniusz Pindych – Środowisko 27 Dywizji Piechoty Armii Krajowej
Henryk Pielach – Środowisko Borowiczan, Związek Sybiraków
doc. dr hab. Krzysztof Szulowski - Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego
Sławomir Kamiński - Starosta Puławski
prof. dr hab Marian Kondracki - emerytowany prof. PIWet - PIB
dr Jan Żelazny - PIWet
Dorota Walasek – przedsiębiorca
prof. dr hab. Łukasz Czuma

Drukuj
Powrót do listy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony