Serwis archiwalny

AktualnościRSS

Śląski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

W Katowicach został zaprezentowany Śląski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. Jego członkowie przyjęli deklarację „Polska jest najważniejsza”.

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo!

W poczuciu odpowiedzialności za losy naszej Ojczyzny i dumy z jej osiągnięć, jednoczymy się wokół Jarosława Kaczyńskiego – kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Chcemy Polski nowoczesnej silnej swoją narodową tradycją i przywiązaniem do wartości chrześcijańskich, gwarantującą poszanowanie praw obywateli i jednoczącą ich w solidarnej trosce o nasze dobro wspólne i dobro przyszłych pokoleń, zajmującą poczesne miejsce w Europie i świecie oraz rozwijającą bliskie stosunki z sąsiadami. Budowa takiej Polski jest nie tylko naszym pragnieniem, lecz także obywatelskim obowiązkiem, podejmowanym ze świadomością tego jak wielkie ofiary ponosili dla niej przez wieki nasi ojcowie i dziadowie.

Dlatego powołujemy Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który swoim życiem i działalnością publiczną dał dowód, że nasza wizja Polski jest także Jego wizją, że jest gotów o nią zabiegać i jej służyć. Jego kompetencja i wiarygodność w sprawach gospodarczych i wrażliwość w kwestiach społecznych, szczególna troska o promocję szans ludzi młodych pozwalają z ufnością patrzeć na przyszłość Polski.

Apelujemy o zaangażowanie w promowaniu dr Jarosława Kaczyńskiego w nadchodzących wyborach, między innymi, poprzez zakładanie i przystępowanie do społecznych komitetów poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich.

Katowice, 18 maja, 2010

Śląski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1. Wojciech Kilar – kompozytor, Honorowy Przewodniczący
2. Prof. UŚ dr hab. Antoni Barciak – Kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii UŚ
3. Prof. dr hab. Janusz Berdowski – Kierownik Katedry Fizyki Ciała Stałego, były Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Doktor Honoris Causa trzech zagranicznych uniwersytetów
4. Prof. dr hab. inż. Marek Berezowski – Instytut Matematyki, Politechnika Śląska
5. Dr hab. prof. Pol. Śl. Marian Błachuta – Kierownik Zakładu Sterowania i Robotyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska
6. Dr hab. inż. Elżbieta Bociąga prof. P. Cz. – dyrektor Instytutu Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją, Politechnika Częstochowska
7. Mgr inż. Józef Cichy – ławnik w procesie członków ZOMO oskarżonych o zamordowanie dziewięciu górników z kopalni „Wujek”, Katowice
8. Lek. med. Maria Cichy – żona Józefa i siostra prof. dr hab. Adama Szkodnego, Katowice
9. Prof. dr hab. Mieczysław Chorąży – Doktor Honoris Causa ŚUM
10. Dr Ewa Czarnecka-Wójcik – Katedra Systemów i Metod Zarządzania, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna,Katowice
11. Dr Jan Czempas – Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Szef Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego
12. Dr hab. Henryk Duda – Instytut Fizyki UŚ
13. Prof. dr hab. inż. Henryk Dyja – Politechnika Częstochowska, Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, były Rektor Politechniki Częstochowskiej
14. Prof. UŚ dr hab. Bogusław Fugiel – Instytut Fizyki UŚ
15. Tadeusz Gera – Izba Rzemieślnicza Bytom
16. Dr. hab. Henryk Goik – profesor i rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. Emila Szramka w Tychach
17. Maria Gołba – dr nauk medycznych, Katowice
18. Stanisław Gołba – dr nauk medycznych, Katowice
19. Prof. dr hab. Tadeusz Groń – Instytut Fizyki UŚ
20. Prof. UŚ dr hab. Grzegorz Haneczok – Kierownik Zakładu Materiałów Amorficznych i Nanokrystalicznych, Instytut Nauki o Materiałach UŚ
21. Dr Marian Ingram – Katedra Systemów i Metod Zarządzania, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Katowice
22. Dr hab. Marek Jasiński – II Katedra i Klinika Kardiochirurgii ŚUM, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność w ŚUM
23. Krystyna Kajdan – Dyrektor Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”, Katowice
24. Dr hab. Antoni Kania – Instytut Fizyki UŚ
25. Prof. UŚ dr hab. Jerzy Kansy – Kierownik Zakładu Modelowania Materiałów, Instytut Nauki o Materiałach UŚ
26. Prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa – Kierownik Zakładu Leksykologii i Semantyki, Instytut Języka Polskiego UŚ
27. Prof. UŚ dr hab. Józef Krok-Kowalski – Instytut Fizyki UŚ
28. Prof. Hanna Kryjak – nauczyciel akademicki, Akademia Muzyczna, Katowice
29. Adam Krzyżowski – redaktor, Katowice
30. Prof. dr hab. Sławomira Kyrcz-Krzemień – Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚUM
31. Dorota Lis – aktorka
32. Lech Majewski – artysta
33. Dr Andrzej Margasiński – wykładowca akademicki, były Dziekan Wydziału Pedagogicznego AJD w Częstochowie
34. Adwokat Janusz Margasiński – sędzia Trybunału Stanu V i VI kadencji Sejmu RP
35. Prof. dr hab. Andrzej Markiewicz – AWF, Katowice, były Dziekan Wydziału Fizjoterapii
36. Dr hab. Mirosław Markiewicz – Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚUM
37. Elżbieta Mazur – Primadonna Opery Śląskiej
38. Prof. dr hab. Jerzy Mioduszewski – były kierownik Zakładu Topologii w Instytucie Matematyki UŚ
39. Dr Antoni Musiał – specjalista ortodoncji, Katowice
40. Feliks Netz – pisarz
41. Mgr inż. Stanisław Niemczyk – architekt uhonorowany w 2000 roku przez Jana Pawła II odznaczeniem Pro Ecclesia et Pontifice
42. Prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna – Katedra Kulturowych Podstaw Wychowania, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie, były Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH w Bielsku-Białej
43. Dr n. med. Przemysław Nowakowski – Ordynator Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe, American Heart of Poland Sp. z o.o., w Chrzanowie,
44. Prof. dr hab. Grzegorz Opala – Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii ŚUM, Minister Zdrowia w Rządzie Jerzego Buzka
45. Prof. dr hab. Janusz Pacuda – Kierownik Zakładu Rzeźby, Instytut Plastyki, AJD, Częstochowa
46. Prof. dr hab. Idzi Panic – Kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej, Instytut Historii UŚ
47. Prof. dr hab. inż. Ryszard Parkitny – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska, były Prorektor ds. Spraw Nauki
48. Redaktor Anna Pietraszak – Doradca Prezesa TVP,pracownik IPN w Warszawie, autorka filmów o Katyniu
49. Prof. dr inż. Zbigniew Piłkowski – Politechnika Częstochowska, artysta-rzeźbiarz, medalier: Realizacje m.in. dla Zamku Królewskiego w Warszawie, Sanktuarium Jasnogórskiego, Muzeum Watykańskiego (m.in. dwa pomniki Jana Pawła II). uczestnik Powstania Warszawskiego, członek Szarych Szeregów. Matka członek AK zginęła w Powstaniu; ojciec zamordowany przez NKWD (pochowany w Miednoje)
50. Prof. dr hab. Franciszek Piontek – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ATH w Bielsku-Białej
51. Dr. hab. Barbara Piontek prof. WSB – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ATH w Bielsku-Białej
52. Prof. dr. hab. inż. Bolesław Pochopień – były Rektor Politechniki Śląskiej
53. Prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała – Prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
54. Prof. dr hab. inż. Krystian Probierz – Dyrektor Instytutu Geologii Stosowanej, Politechnika Śląska, były Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii
55. Prof. dr hab. Fryderyk Prochaczek – Prywatna Klinika Kardiologii, Tychy
56. Dr inż. Andrzej Pułka – Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska, Gliwice
57. Anna Rakocz – ekonomistka, Przewodnicząca Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR” w Częstochowie
58. Prof. dr hab. Aleksander Ratajczak – były kierownik Zakładu Chemii Organicznej w Instytucie Chemii UŚ
59. Prof. dr hab. inż. Stanisław Słodowy – artysta rzeźbiarz, Wydział Architektury, Politechnika Śląska
60. Tadeusz Smolczewski – Radca Prawny, Katowice
61. Dr. inż. Piotr Sobota – Prodziekan Wydziału Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska
62. Dr hab. inż. Wojciech Sochacki prof. P. Cz. – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
63. Prof. dr hab. Adam Szkodny – były Kierownik Katedry i Kliniki Urologii ŚUM
64. Dr Krzysztof Ślaski – chirurg szczękowy, Ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Szpital Św. Barbary w Sosnowcu, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
65. Krzysztof Śmieja – Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, Wiceprezes Sądu, Notariusz, Poseł na Sejm RP w kadencji 1997-2001, Członek Trybunału Stanu – trzy kadencje
66. Prof. dr hab. Ewa Talik – Kierownik Zakładu Fizyki Kryształów w Instytucie Fizyki UŚ
67. Dr inż. Józef Truszyński – Główny Informatyk, Huta Katowice
68. Prof. dr hab. Jerzy Warczewski – Redaktor Naczelny czasopisma naukowego Postępy Fizyki, były Kierownik Zakładu Fizyki Kryształów w Instytucie Fizyki UŚ
69. Dr hab. inż. Stanisław Waluś – prof. Politechniki Śląskiej
70. Doc. dr inż. Barbara Wierzbicka – Politechnika Częstochowska, były kierownik Zakładu Odlewnictwa
71. Prof. dr hab. inż. Ryszard Wilk – były Prorektor Politechniki Śląskiej
72. Prof. dr hab. Jan Wojtyła – Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej, Katowice, były Rektor Akademii Ekonomicznej
73. Prof. dr hab. Stanisław Woś – Kierownik II Katedry i Kliniki Kardiochirurgii ŚUM, były Prorektor ŚUM
74. Prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka – Instytut Nauk o Kulturze, UŚ
75. Jarosław Woźniczka – lider zespołów "Dwie Korony" i "Garden Party"
76. Dr hab. Wiesław Wójcik prof. ATH – Kierownik Zakładu Antropologii Kultury i Filozofii Człowieka przy Katedrze Pedagogiki, Psychologii i Antropologii ATH
77. Dr Marian Wójcik – Katedra Systemów i Metod Zarządzania, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Katowice
78. Dr n. techn. Tadeusz Wrona – były Prezydent Częstochowy
79. Prof. dr hab. Stefan Zabierowski – Kierownik Zakładu Kultury Literackiej, Instytut Nauk o Kulturze, UŚ
80. Prof. dr hab. Barbara Zahorska-Markiewicz – Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, były Dziekan Wydziału Lekarskiego ŚUM
81. Dorota Zawierucha – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza, Katowice
82. Maria Zientek – Primadonna Opery Śląskiej
83. Dr inż. Kazimierz Siciński – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność
84. Dr Lech Fornal – Przewodniczący NSZZ Solidarność Akademii Ekonomicznej w Katowicach
85. Dr inż. Tadeusz Giza – Przewodniczący NSZZ Solidarność Politechniki Śląskiej

Drukuj
Powrót do listy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony