Serwis archiwalny

AktualnościRSS

Społeczny Komitet Ziemi Częstochowskiej Poparcia Jarosława Kaczyńskiego kandydata na Prezydenta RP

W Częstochowie powstał Społeczny Komitet Ziemi Częstochowskiej Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. Znaleźli się w nim m.in. pracownicy naukowi, dziennikarze i artyści.

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Społecznego Komitetu Ziemi Częstochowskiej Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Częstochowy i Regionu Częstochowskiego!

Wspieramy kandydata Jarosława Kaczyńskiego na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa, jakość naszego życia i przyszłość młodego pokolenia.  Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach dotyczących życia publicznego, życia całego narodu.

Łączy nas Rzeczpospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Wybory są jak rachunek sumienia wobec wspólnego dobra.

Powołujemy Społeczny Komitet Ziemi Częstochowskiej Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce i możliwość rozwoju, a w życiu publicznym zapanuje atmosfera prawdy i szczerej troski o dobro wspólne.

Apelujemy do wszystkich Częstochowian i mieszkańców Regionu Częstochowskiego, którym wizja ta jest bliska, o przystąpienie do Społecznego Komitetu i poparcie Jarosława Kaczyńskiego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej.

Społeczny Komitet Ziemi Częstochowskiej Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1. Zbigniew Piłkowski – prof. zw. dr inż., Politechnika Częstochowska, odlewnictwo  artystyczne – rzeźbiarz.
2. Janusz Berdowski – prof. zw. dr hab., Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie, b. Rektor
3. Elżbieta Grochal –  filolog
4. Andrzej Margasiński –  nauczyciel akademicki, Akademia im. Jana Długosza
w  Częstochowie, b. Dziekan Wydziału Pedagogicznego
5. Bogdan Posiadała –  prof. zw., dr hab. inż., Politechnika Częstochowska
6. Aleksander Markowski -artysta malarz, organizator wieczorów patriotycznych
7. Ireneusz Wierzbicki –  inż., wiceprezes Polskiej Izby Pielgrzymkowej
8. Tadeusz Wrona – dr nauk tech., b. Prezydent Częstochowy, Doradca Prezydenta RP
9. Gabriela Żyła –  finansistka
10. Zdzisław Kucharzewski – inż., projektant konstrukcji budowlanych
11. Marek Kubara – dr nauk tech., przedsiębiorca
12. Marcin Szpądrowski –  przedsiębiorca, fotografik
13. Ryszard Parkitny –  prof. zw. dr hab. inż., Politechnika Częstochowska, b. Prorektor
14. Wojciech Sochacki –  prof. dr hab. inż., Politechnika Częstochowska
15. Anna Rakocz – ekonomistka, Przewodnicząca Stow. Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR” w Częstochowie
16. Barbara Wierzbicka – doc. dr inż., Politechnika Częstochowska
17. Elżbieta Siwik –  grafik, fotografik
18. Janusz Pacuda –  prof. dr hab., Akademia im. Jana Długosz w Częstochowie, artysta grafik
19. Anna Woźnicka –  Wójcik – bibliotekarka, działaczka opozycji solidarnościowej
20. Leszek Cichobłaziński – dr nauk humanist., socjolog, Politechnika Częstochowska
21. Henryk Dyja – prof. zw. dr hab. inż., Politechnika Częstochowska, Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, b. Rektor
22. Elżbieta Bociąga – prof. dr hab. inż., Politechnika Częstochowska
23. Leon Maciej – prof. dr hab. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, artysta malarz
24. Maria Nowakowska – Majcher – dziennikarka, scenarzystka filmowa
25. Agata Ostaszewska – psycholog
26. Anna Januszewska – bibliotekarka akademicka
27. Janusz Romaniuk – Burmistrz Miasta Myszkowa
28. Jacek Ślęczka – Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy
29. Joanna Kołodziejczyk – Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
30. Lucjan Koral – przedsiębiorca
31. Karol Ostalski – Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Blachowni,
32. Adam Markowski – Wójt Gminy Janów
33. Stanisław Kozubek – Prezes Jurajskiego Stowarzyszenia Turystyki Wiejskiej
34. Krzysztof Ujma – Wójt Gminy Poczesna
35. Andrzej Lech – Zastępca Wójta Gminy Poczesna
36. Alicja Janowska – Dyrektor Zespołu Szkół we Wrzosowej
37. Waldemar Chmielarz – Wójt Gminy Rędziny
38. Jan Miarzyński – Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego
39. Marian Florek – aktor
40. Zdzisław Burzyński – działacz „Solidarności”, Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice I kadencji
41. Jacek Kościelny – Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni
42. Mirosław Walaszczyk – b. Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni, przedsiębiorca

Każdy, kto chciałby wyrazić swoje poparcie dla Jarosława Kaczyńskiego może zgłosić swój akces do Społecznego Komitetu Ziemi Częstochowskiej poprzez adres: komitet.poparcia.j.kaczynskiego@gmail.com

Drukuj
Powrót do listy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony