Serwis archiwalny

AktualnościRSS

Częstochowski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego kandydata na Prezydenta RP

Powstał Społeczny Komitet Ziemi Częstochowskiej Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Znaleźli się w nim m.in. pracownicy naukowi, samorządowcy, dziennikarze, artyści, przedsiębiorcy, działacze społeczni.

„Polska jest najważniejsza”

Deklaracja Częstochowskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Częstochowy!

Powołujemy Częstochowski, Społeczny Komitet Poparcia Kandydatury Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli w naszym najgłębszym przeświadczeniu wybór prezydenta Rzeczypospolitej ma walor: moralny, merytoryczny i patriotyczny oraz jednocześnie posiada rangę najwyższych pryncypiów polskiej racji stanu i interesu narodowego, to jedyną osobistością, spełniającą te wszystkie kryteria i zobowiązania, Której Polacy mogą i powinni powierzyć swój los, jest właśnie i wyłącznie: Jarosław Kaczyński.

Uczyńmy więc wszystko Drodzy Mieszkańcy Częstochowy by nasze miasto mogło być dumne ze skali swego wkładu w prezydenckie zwycięstwo Jarosława Kaczyńskiego.

Częstochowa 15 maja 2010 r.

Częstochowski Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, Kandydata na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1. Wacław Baczyński – Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich; radny Miasta Częstochowy
2. Mirosław Kowalik – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Częstochowie
3. Ks. Ryszard Umański – kapelan „Solidarności” i wielu środowisk zawodowych
4. Dr Konrad Głębocki – pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej; jedyny przedstawiciel Polskiej Akcji Katolickiej w prestiżowym, światowym sekretariacie Akcji Katolickiej w Rzymie
5. Iwona Młodkowska-Przepiórowska – archeolog; b. dyr. Muzeum Częstochowskiego
6. Andrzej Kornobis – przewodniczący ZZ Policjantów Garnizonu Częstochowskiego
7. Zbigniew Burda – artysta fotografik
8. Izabela Tyras – prezes częstochowskiego Oddziału Civitas Christiana
9. Urszula Giżyńska – redaktor naczelny Tygodnika Regionalnego „Gazeta Częstochowska”
10. Edward Kędziorski – członek władz krajowych Stowarzyszenia „Solidarni dla Niepodległości”
11. Marian Zalewski – lider Solidarności Rolników Indywidualnych Ziemi Częstochowskiej
12. Dorota Tomczyk – prezes Fundacji „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”
13. prof dr hab. Zygmunt Bąk – rektor Akademii. Jana Długosza w Częstochowie
14. prof dr hab. Teresa Grabińska – nauczyciel akademicki
15. prof dr hab. Ludwik Kania – Politechnika Częstochowska
16. Lech Mastalski – historyk wojskowości Ziemi Częstochowskiej okresu II Rzeczypospolitej
17. Stanisław Ziębacz – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Demokracji Lokalnej i Zwalczania Patologii „Nasz Wspólny Dom”
18. Jakub Michalski – wiceprzewodniczący NZS w Akademii Jana Długosza w Częstochowie
19. Krzysztof Witkowski – wiceprezes Towarzystwa Patriotycznego Kresy
20. Krzysztof Janus – wiceprezes Chrześcijańskiej Demokracji
21. Jan Hadrian – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Częstochowie
22. Czesław Tylicki – dr n. med., były przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Częstochowskiego
23. Zbigniew Strzelczak – dr n. med. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego „Parkitka” w latach 2007–2008
24. Piotr Janik – lekarz stomatolog; działacz Częstochowskiej i Naczelnej Izby Lekarskiej
25. Zbigniew Bonarski – wiceprezes Jasnogórskiej Fundacji Pro-Patria
26. Henryka Okwiet – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów prezes Koła w Okręgu Częstochowskim
27. Ryszard Majer – wiceprezydent Miasta Częstochowy
28. Paweł Szczeszek – przewodniczący Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Byłych Działaczy NZS
29. Danuta Króliszewska – częstochowska malarka, Stowarzyszenie Artystów Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza
30. Marek Dziubek – członek Zarządu Fundacji Solidarna Wieś; poseł RP w latach 1989 – 1993
31. Krzysztof Sztanderski – wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowa
32. Kazimierz Słobodzian – prezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „AGAPE”, wiceprezes „KaFOS”
33. Robert Kępa – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej
34. Witold Biel – prezes Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego „Sprawni Razem” Oddział Częstochowa
35. Wiesław Goliszek – Stowarzyszenie LKS GOL – START Częstochowa
36. Stanisław Adamczyk – przewodniczący Solidarności w Myszkowie
37. Adam Stefański – Częstochowski Klub Cyklistów SCOUT
38. Andrzej Spiewak - Przewodniczący Sekcji Krajowej Ciepłownictwa NSZZ „Solidarność”
39. Zdzisław Bojarski - Przewodniczący Regionalnego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność w Częstochowie
40. Włodzimierz Mierzwa - lekarz, ordynator w Szpitalu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
41. Jerzy Synowiec - poseł na Sejm RP w latach 1991–1993
42. Paweł Staszewski , D.Sc.Ph.D.,Prof.nadzw - Politechnika Warszawska
43. Bernadetta Utzig - absolwentka Akademii Polonijnej w Częstochowie, nauczyciel jęz. angielskiego w Chrzanowie
44. Kazimerz Szalonka - internowany za sprawę Solidarności w latach osiemdziesiątych
45. Andrzej Szczypiór - wójt gminy Miedźno powiat kłobucki
46. Bogdan Napieraj – przewodniczący Rady Miasta i Gminy Krzepice
47. Damian Pilarz – wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Krzepice
48. Danuta Kasprzyk – wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Kłobuck
49. Andrzej Stawiarski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego
50. Alicja Każmierczak – Koćwin – właścicielka biura pośrednictwa w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami Częstochowa
51. Adrian Kosowski – przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Historyków
52. Zdzisława Trzeciakowska – wiceprzewodnicząca Akcji Katolickiej w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Częstochowie
53. Michał Dziewior – współwłaściciel Firmy „Majami”
54. Anastazja Janik – lekarz stomatolog
55. Grażyna i Andrzej Patrzykowie – właściciele restauracji „Bagatela” w Częstochowie
56. Joanna Szczepaniak – właścicielka restauracji „Polonia” w Częstochowie
57. Barbara Stodółka – prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych
58. Marian Panek – artysta , malarz; nauczyciel akademicki - Wydział Wychowania Artystycznego , Akademia Jana Długosza w Częstochowie
59. Barbara Szymańska – starszy kustosz w Bibliotece Miejskiej w Częstochowie; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
60. Artur Gawroński – Pełnomocnik Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców
61. Grzegorz Michalski – doktorant Politechniki Częstochowskiej
62. Beata Barc – członek zarządu Rady Dzielnicy Częstochowa – Raków
63. Jozef Nowak – współwłaściciel prywatnej Firmy branży samochodowej, Wrzosowa, gmina Poczesna
64. Aleksandra Bugaj - prezes Akcji Katolickiej w parafii pw. Św. Tadeusza Judy w Częstochowie
65. Ojciec dr Eustachy Rakoczy – Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości
66. Ks. prof. Wacław Chmielarski – Kustosz Muzeum Braci Chmielarskich - Krzepice
67. Stanisław Majer – właściciel Firmy budowlanej w Krzepicach
68. Kazimierz Kubicki – właściciel Firmy „DACH - LECH” w- Krzepice
69. Krzysztof i Robert Brzozowscy – właściciel Firmy „BROIMPEX” - Krzepice
70. Marek Spaczyński – właściciel Firmy „MAXPOL”
71. Marek Kajkowski - właściciel Firmy „PROSPOL” - Krzepice
72. Maciej Mońka – właściciel Firmy stolarskiej - Krzepice
73. Michał Krzak - lekarz dentysta; członek Częstochowskiej Izby Lekarskiej
74. Gerhard Kokot – zasłużony trener drużyn Piłkarskich Rakowa; przewodniczący Rady Trenerów Okręgu Częstochowskiego
75. Izabela Marlena Hadaś – wieloletni urzędnik w centralnych i warszawskich instytucjach oświatowych
76. Jakub Madaliński – prezes Częstochowskiego Klubu Skuterowego „TRYB”
77. Jadwiga Nowak – członek Częstochowskiej Izby Pielęgniarskiej
78. prof .nadzw. dr hab. med. - Piotr Korzekwa; Instytut Fizyki – Akademia Jana Długosza w Częstochowie; Klinika KOMED w Częstochowie
79. Halina i Jerzy Nowakowscy – właściciele Firmy HAJ-DOM Częstochowa
80. Urszula Pierończyk – właścicielka prywatnej Firmy „BONUS-1”
81. Ireneusz Skiba - właściciel Firmy budowlanej w Koniecpolu
82. Janusz Kreczmer - właściciel Firmy transportowej Rędziny
83. Anna Janiszewska – z-ca dyr. Zespołu Szkół ul.A.Mickiewicza Koniecpol
84. Beata Pierończyk - właścicielka Firmy „Elegance” Częstochowa
85. ks .Sławomir Porębski – wikariusz w Kłobucku; doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
86. Grzegorz Wydmuch - właściciel Firmy „Wood –team” w Zajączkach, gmina Krzepice
87. Katarzyna Wydmuch – właścicielka Firmy „ Flores „ w Zajączkach gmina Krzepice
88. Jerzy Jończyk - wiceprezes Śląskiego Związku Szachowego w latach 2000 – 2008, wiceprezes Okręgowego Związku Szachowego Częstochowa
89. Adam Dłużniak – historyk Częstochowa
90. Anna Kaptacz – Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicjalnej Ziemi Częstochowskiej

Komitet jest strukturą otwartą, każdy kto chce osobiście wyrazić swoje poparcie dla Jarosława Kaczyńskiego, może zgłosić swój akces do Komitetu poprzez wysłanie informacji na adres: komitet.poparcia@onet.eu.

Drukuj
Powrót do listy
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony